ARAMA SONUÇLARI : 32 adet sonuç bulundu

Allah'ın Sıfatları

Allah'ın Sıfatları

Allah Teala'nın zatı sonu olmayan bir gerçek olduğu, eşi ve benzeri bulunmadığı için insan, Allah'ın zatının künhünü idrak edemez; ancak buna rağmen O'nu cemal ve celal sıfatlarıyla tanıyabilir.

Allah'ın Zati Sıfatları

Allah'ın Zati Sıfatları

Allah Teala'nın sıfatlarının subutî ve selbî ve yine zatî ve fiilî sıfatlara ayrıldığını öğrendikten sonra onunla ilgili en önemli meseleleri söz konusu etmemiz uygun olacaktır

Allah'ın Fiili Sıfatları

Allah'ın Fiili Sıfatları

Şimdi, Allah Teala'nn zatî sıfatlarıyla ilgili ana başlıklarla tanıştıktan sonra, bazı fiilî sıfatlarla da tanışmamız yerinde olacaktır. Burada üç sıfatı inceleyeceğiz

Allah'ın Selbi Sıfatları

Allah'ın Selbi Sıfatları

Allah Teala'nın sıfatlarını kısımlara ayırırken O'nun sıfatlarının iki çeşit olduğunu hatırlattık: Birincisi cemal, diğeri ise celal sıfatları.

Allah'ın Sıfatları

Allah'ın Sıfatları

Felsefî delillerin çoğunun hedefi “vacibu’l vücud” diye bir varlığın olduğunu ispatlamaktır.

Allah Nedir, Kimdir?

Allah Nedir, Kimdir?

Arapların “Allah”, batılıların “God” ve Farsların “Huda” dedikleri varlık. Her toplumun, kendisine has bir tabirle ona işaret ettikleri bu varlık kimdir? Ne gibi nitelik ve özellikleri vardır? Onun bizimle irtibatı nedir? Biz onunla nasıl irtibat kurabiliriz?

Allah'ın Kelamı

Allah'ın Kelamı

Sözkonusu yoruma göre, peygamber zihnine hutur eden (gelen) temiz fikirleri Allah’ın kelamı olarak adlandırmıştır

Allah Sevgisi

Allah Sevgisi

İnsan gönlünün idrak edip varabileceği en yüce ve kutsal duygu Allah sevgisidir. İyilik güzellik ve kemali sevmek insanın fıtratında koyulan bir şeydir