ARAMA SONUÇLARI : 108 adet sonuç bulundu

Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim, insanlığın hedefini en kâmil bir şekilde açıklamıştır. Zira gerçekçilikle yoğrulmuş olan insanlığın amacı, eksiksiz bir dünya görüşüne inanmak, bu görüşe uygun ve ondan kaynaklanan ahlak ilkelerini ve gerçek ameli kanunları uygulamaktan ibarettir.

Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

Geçen fasılda değindiğimiz bahis, bu iddianın ispatı için yeterlidir. Zira bir maksat ve bir konuya ait fikir, mutlak surette kâmil ve eksiksiz ise onun itibar ve doğruluğu, sınırlı bir vakit ve belirli bir zamana mahsus olmayacaktır.

Kibir ve Büyüklük Taslamak

Kibir ve Büyüklük Taslamak

Kibir ve büyüklük taslamak" büyük günahlar listesinde yer alan en önemi günahlardan birisidir. Biz bu konuyu aşağıdaki başlıklar altında ele almaya çalışacağız

İmam Sadık'tan (a.s) Bir Keramet

İmam Sadık'tan (a.s) Bir Keramet

Cemil b. Derrac şöyle diyor: İmam Sadık’ın (a.s) huzurunda idim, aniden bir kadın gelerek şöyle dedi: “Ey Resulullah’ın oğlu! Çocuğum öldü! Onun üzerine bir örtü çekerek yardımda bulunmanız için huzurunuza geldim.”

Cabir-i Cu'fi'ye Vasiyeti

Cabir-i Cu'fi'ye Vasiyeti

İmam Bakır’ın (a.s) Cabir-i Cu’fi’ye tavsiyeleri: “(Ey Cabir!) Bil ki (Yine) bil ki, yaşadığın şehrin bütün halkı sana: “Sen kötü in­sansın” derlerse, bu seni üzmemeli; “Sen iyi insansın” dediklrinde de, bu seni sevindirmemelidir.