Ayetullah Sistani'den Erbain Ziyaretçilerine Nasihatler: Allah Aşkı İçin Namaza Önem Verin....

Ayetullah Sistani'den Erbain Ziyaretçilerine Nasihatler: Allah Aşkı İçin Namaza Önem Verin....

Ayetullah el-Uzma Seyyid Ali Hüseyni Sistani, İmam Hüseyin (a.s) ziyaretçilerine yönelik nasihatlerinde onlardan namaza önem vermelerini, amellerini halis kılmalarını ve İslami tesettür kurallarına uymalarını istedi.

İmam Hüseyin'in (a.s) türbesini Erbain günü ziyaret etmek isteyen bir grup Iraklı ziyaretçinin Ayetullah Sistani'ye sorduğu soru ve bu büyük müçtehidin verdiği cevabı değerli Şafak Haber okuyucularıyla paylaşıyoruz:

Soru: Erbain günleri münasebetiyle Kerbela diyarına doğru yola çıkmak istiyoruz. Bu yolculuğumuzun daha bereketli olabilmesi açısından sizin bir baba şefkatiyle önereceğiniz nasihatlerinize ihtiyacımız vardır. Bizlere bu büyük münasebette daha fazla mükafat alabilmemiz için neleri nasihat edersiniz? Her şeyi duyan ve insana şah damarından daha yakın olan Yüce Allah sizin bereketli vücudunuzu tüm fenalıklardan korusun.

Cevap:

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Efendimiz Hz. Muhammed'e ve pak soyuna selam olsun.

Bu ziyarete muvaffak olan müminler şunu çok iyi bilmelidir: Yüce Allah salih vasilerinin ibadetini biz kulları için bir örnek kılmıştır. Dolayısıyla bizler nasihati onlardan almalı ve uygulamalıyız.

Yüce Allah insanların gönüllerine bu yüce türbenin ziyaretine meyilli olma duygusunu yerleştirmiş, böylece onların daima hatıralarının canlı kalmasını murad etmiştir. Onların insanların yanındaki dereceleri günden güne artarak devam etmektedir. Bu ziyaretgâh insanlara Yüce Allah'ı ve O'nun saadet kaynağı olan hükümlerini hatırlatmaktadır. Zira o seçkin insanlar Allah'a itaat yolunda ve Allah'ın dinine hizmet istikametinde en üstün fedakârlık örneğini sergilemiştir.

Biz her ne kadar Ehlibeyt imamlarını ve Peygamberimizi (s.a.a) görmediysek de fakat dinimizi onlardan öğrendik; dolayısıyla onların mübarek ellerinde terbiye edildik. Çünkü Yüce Allah onların öğretilerini ve görüşlerini bizim için korumuş ve vücudumuza onları ziyaret etme rağbetini yerleştirmiştir. Böylece onların önümüzde seçkin birer örnek olmalarını sağlamıştır. O halde onların ziyaretgâhlarına gitmedeki arzularımızın sadakatinin ölçüsü, onların öğretileri ve nasihatlerini ne kadar dinlediğimize paralellik arz etmektedir. Onlarla birlikte yaşayan ve huzurlarından istifade eden insanları düşünün. Onlar sadakatlerini gösterdikleri itaat ve fedakârlıkla ispatladılar. Sakın ola ki dilimize getirdiğimiz arzular sadakatten yoksun ola!

Eğer bizler onların isteklerine uygun şekilde amel edecek olursak o şehitlerle birlikte haşrolunmayı arzu etmede samimiyetimiz var demektir. Rivayete göre Emirulmuminin (a.s) Cemel harbinde şöyle buyurdu: "Henüz babalarının sülbüne ve annelerinin rahmine yerleşmemiş olan insanlar bizimle birlikte olmayı arzulamaktadır." Öyleyse eğer bizim Ehlibeyt imamlarıyla birlikte olmak arzumuz samimi bir arzu ise onların öğretilerine amel etmeli, onların emirlerinden çıkmamalı ve onların ahlakını ahlak edinmeliyiz.

Allah aşkı için namaza önem verin! Zira namaz hadis-i şerifte de ifade edildiği gibi dinin direği ve müminin miracıdır. O kabul edilirse diğer ameller de kabul edilir ve eğer o kabul edilmezse diğer ameller de makbul olmayacaktır. Namazı özellikle vaktinin evvelinde kılmaya özen gösterelim. Zira Allah katında kullarının en sevgili olanı herkesten önce onun çağrısına icabet eden kimsedir. Mümine namaz vaktinin başlangıcında başka bir ibadetle meşgul olması yakışmaz. Zira namaz ibadetlerin en üstünüdür. Bize Ehlibeytten şu rivayet ulaşmıştır: "Namazını hafife alan kimse bizim şefaatimizden nasipsiz kalacaktır." İmam Hüseyin'in (a.s) Aşura günü kendisine namaz vaktinin girdiğini söyleyen yarenine buyurduğu şu cümle bizim için yeterli olmalıdır: "Bana namazı hatırlattın, Allah seni daima namazı ikame edenlerden kılsın." Sonra da düşmanın ok yağmuru altında namaz kıldılar.

Allah aşkı için işlerinizde niyetiniz halis olsun! Zira amelin değeri içerdiği ihlas ölçüsüyle orantılıdır. Allah, ilahi olmayan niyetle yapılan hiçbir ameli kabul etmez. Ancak ihlasla kendisi için yapılan ameli kabul eder. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye doğru hicret ettiklerinde Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştu: "Kim Allah ve Resulü için hicret etmişse onlara doğru gidecektir. Kim de dünyevi hedefler için yola çıkmışsa dünyaya doğru kovulacaktır." Yüce Allah kişinin yaptığı işteki ihlasına göre ona mükafat verir. Ta ki ihlasla yapılan bir ameli - dilediği kimse için- 700 kat artırarak mükafatlandırır. Ziyaretçiler bu yolculukta Allah'ı çokça zikretmelidirler. Attıkları her adımda ihlasla davranmalıdırlar. Şunu unutmasınlar ki Allah kullarına inançta, sözde ve davranışta ihlaslı olmaktan daha büyük bir nimet vermemiştir. İhlası bulunmayan bir amelin kullanım tarihi bu dünyada biter. Oysaki ihlasla yapılan amelin bereketi her iki cihanda sahibini yüceltir.

Allah aşkı için hicap ve İslami tesettürü riayet edin! Bu, Ehlibeytin (a.s) çok ciddiye aldığı bir konu olmuştur. Onlar (İmam Hüseyin'in ailesi) Kerbela'daki en zor koşullar altında dahi hicabı riayet noktasında en üstün örnek olmuşlardır. Öyle ki düşmanların eziyetlerinden hiçbiri onların çadırlarına taarruz edilmesi kadar kendilerini rencide etmemiştir. Tüm müminler, özellikle de mümine kadınlar iffetin gereğine göre hareket etmelidirler. Onların iffetine halel getirecek her türlü giyim-kuşam ve davranış tarzından sakınmalıdırlar. Vücut hatlarını ortaya çıkaran dar elbiseler giymemeli, hoş olmayan muaşeretlerden sakınmalı, yasaklanmış süs aletleri ve takılardan kaçınılmalıdır. Mukaddes şiarlara uygun tarzda giyinmeliler ve kısacası iffete muğayır her türlü davranıştan sakınmalıdırlar.

Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ki; Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a) ile Ehlibeytinin (a.s) ve onlardan önce hak uğrunda ve insanları hidayet yolunda fedakârlıklar sergilemiş olan tüm seçkin kullarının dünya ve ahiretteki makamlarını yüceltsin. Onların tümüne salat ve selam olsun.

Yine Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz ki; Eba Abdul Hüseyin (a.s) ziyaretçilerinin yaşamını bereketli kılsın. En üstün salih kullarının ibadetini kabul ettiği gibi onların da ibadet ve itaatlerini kabul buyursun. Onların davranışlarını örneklik teşkil edecek üstün ahlaki erdemler derecesine ulaştırsın. İnşaallah kıyamet gününde imamları tarafından çağrılırlar ve onun şefaatine nail olurlar. Bu yolda şehit düşenler de inşaallah şehitlerin efendisiyle haşrolunurlar.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Google+ WhatsApp