Ayetullah uzma Hacı Şeyh Hüseyin Vehid Horasanî

Ayetullah uzma Hacı Şeyh Hüseyin Vehid Horasanî

Yüce allame Ehl-i Beyt (a.s) mektebinin değerli savunucularından, fakih, edebiyatçı, araştırma ve ilimde çok dikkatli bir insandır. Ve aynı zamanda usul ve fıkıh ilimlerinde seçkin insanlardandır.

Yüce allame Ehl-i Beyt (a.s) mektebinin değerli savunucularından, fakih, edebiyatçı, araştırma ve ilimde çok dikkatli bir insandır. Ve aynı zamanda usul ve fıkıh ilimlerinde seçkin insanlardandır.

[email protected]

Mukaddes Meşhet şehrinde h.ş 1300 yılında dünyaya geldi.

Edebiyat ve mukaddime ilimlerini merhum Ayetullah Hacı Şeyh Muhammet Nehavendî’den öğrendikten sonra Hz. Ayetullah uzma mirza Mehdi İsfahanî ve Ayetullah Aştiyanî’nin müçtehitliğin ilk basamağı olan ve ders-i hariç olarak adlandırılan derslerine katıldı.

Akıl ilimleri, felsefe ve hikmet derslerini merhum Mirza Ebu’l-Kasım İlahî ve Mirza Mehdi İsfahanî’den aldı. Derslerini tamamlamak amacıyla yirmi yedi yaşında Necef-i Eşref şehrine gitti. Merhum Hz. Ayetullah uzma Mirza Abdu’l-Hadi Şirazî ve Ebu’l-Kazım Hoî’nin derslerine katıldı. O hazretin seçkin talebelerinden biri olmayı başardı.

Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Hüseyin Vehid Horasanî h.ş. 1378 yılında, yıllarca fıkıh, usul ilimlerinin öğrenimi ve öğretimi ile meşgul olduktan sonra, usul ve fıkıh derslerinin üst düzey (ders-i hariç) öğretimi ile meşgul oldu. Necef-i Eşref şehrinde yaklaşık on iki yıl ders-i hariç dersi verdi.

İran’a 1390 yılında döndükten sonra Meşhet şehrinde tedris ile meşgul oldu. Bir yıl sonra mukaddes Kum şehrine gitti. Şu anda fıkıh ve usul derlerinin üst düzeyde öğretimi ile meşguldür. Ve yine şu anda vermiş olduğu fıkıh ve usul dersleri en çok öğrenci katılımı olan derslerden birisidir.

Google+ WhatsApp