Ayetullah Uzma Hacı Şeyh Muhammed Taki Behcet Fumenî

Ayetullah Uzma Hacı Şeyh Muhammed Taki Behcet Fumenî

Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammet Taki Behcet h.k. 1334 yılının sonlarında Fumen şehrinde dünyaya geldi. Değerli babası Mahmut Behcet Kerbelaî yaşadığı bölgede güvenilir ve saygın insanlardan birisi idi.

İlköğrenimini Fumen mektep hanesinde gördü. Öğrenimini 1348 yılında bitirdikten sonra dini ilimler öğrenmeye başladı.

   Edebiyatı bitirdikten sonra Kum şehrine gitti. Kısa bir süre burada ikamet ettikten sonra Kerbela şehrine gitti. Ve Hz. Ayetullah uzma Seyit Ebu’l-Kasım Hoî’nin yüce ilminden istifade etti.

    Öğrenimine devam etmek amacıyla h.k 1352 yılında Necef-i Eşref şehrine sefer etti. Ahund Horosanî’nin öğrencilerinin birinin dersine katıldı. Hacı Ziya Irakî ve Mirza Nainî’nin derslerine katıldıktan sonra Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammet Garavi İsfahanî (Kumpani) derslerine katıldı.

    Aynı şekilde Ayetullah uzma Hacı Seyit Ebu’l-Kasım İsfahanî ve Hacı Şeyh Muhammet Kazım Şirazî’nin derslerine katılarak ilmi alanda istifade etti.

   Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammet Taki Behcet  fıkıh ve usul ilimlerinin yanında Seyit Hüseyin Badkubeî’den İbn-i Sina’nın İşarat ve Molla Sadra’nın Esfar kitaplarının derslerini aldı.

   Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammet Taki Behcet h.k 1364 yılında İran’a döndü. Kum şehrinde Hz. Ayetullah uzma Kuh Kemerî’nin derslerine katıldı. Fıkıh ve usul derslerini Ayetullah uzma Burucerdî’nin derslerine katılarak devam ettirdi.

    Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Muhammet Taki Behcet elli yıldan fazla usul ve fıkıh derslerinin üst düzey öğretimi ile meşguldür. Genellikle derslerini kendi evinde vermektedir.

ESERLERİ:

1-                ZAHİRETÜ’L- İBAD’A HAŞİYE

2-                 TAM İLMİHAL

3-                 HAC AMELLERİ

4-                 USUL

5-                 Ş. ENSARİ’Nİ MEKASİB KİTABINA HAŞİYE

6-                 TAHARET KİTABI

7-                 NAMAZ KİTABI

Google+ WhatsApp