Ayetullah Uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî

Ayetullah Uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî

Kum şehrinin meşhur fakihlerindendir. Fıkıh ilminin üst düzeyde öğretimi ile meşguldür. İslam alemine birçok eser sunmuştur. Bu eserler arasında en meşhuru Tefsir-i Numune’dir.

  Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî h.k 1345 yılında Şiraz şehrinde dünyaya geldi.

   İlk ve orta öğretimini Şiraz şehrinde bitirdi. On dört yaşında dini ilimleri Ağa Babahan Şiraz’ın medresesinde başladı. On sekiz yaşında ise kum ilim havzasına gelerek Hz. Ayetullah uzma Burucerdî’nin derslerine katıldı. Aynı zamanda diğer müçtehitlerin derslerine de katılarak ilmi istifadeler de bulundu.

   Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî h.k 1369 yılında Necef-i Eşref ilim havzasına gitti. Hekim, Hoî, Seyit Abdu’l-Hadi Şirazi hazretlerinin derslerine katıldı. Şaban ayı h.k 1370 yılında İran’a döndü. Ve burada usul, fıkıh derlerinin üst düzeyde öğretimi ile meşgul oldu.

    Hz. Ayetullah uzma Hacı Şeyh Nasir Mekarim Şirazî’nin sunmuş olduğu hizmetler arasında İmam Emirü’l-Müminin (a.s) medresesi, İmam Hasan Mücteba (a.s) medresesi ve İmam Hüseyin (a.s) medresesinin tesisini sayabiliriz.

ESERLERİ:

1- ENVARU’L-USUL

2- ENVARU’L-FEKAHET

3- TEFSİR-İ NUMUNE

4- URFETİ’L-VUSKA KİTABINA HAŞİYE

5- TAM İLMİHAL

6- HAC AMELLERİ

7-  UMRE AMELLERİ

8- İSLAM’DA KOMUTANLIK VE MÜDÜRİYET

9- AHKAMDAN SEÇMELER

10- İSTİFTAÂT

11- KURAN MESAJI

12- GENÇLER İÇİN HÜKÜMLER

13- KÖLELERİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE İSLAM

14- MEAD VE ÖLÜMDEN SONRA CİHAN

15- USUL-U AKAİT

16- İTİKADIMIZ

17- AHLAK IŞIĞINDA YAŞAM

18- ZEHRA (A.S) CİHAN KADINLARININ HANIM EFENDİSİ

19- EVRENSEL HÜKÜMET

20- GENÇLERİN CİNSEL ZORLUKLARI

21- VARLIK BİLMECESİ

22- ALLAH’I ARAMAK

23- BİR MÜSLÜMANIN İNANCI

24- HAKKIN CİLVESİ

25- HAYATIN YÜZ ELLİ DERSİ

26- TAKİYE

27- İSLAM HÜKÜMETİNİN PLANI

28- HİDAYET NURLARI

[email protected]      makaremshirazi.org

Google+ WhatsApp