Ayetullah uzma Hacı Seyit Ali Huseynî Hamaneî

Ayetullah uzma Hacı Seyit Ali Huseynî Hamaneî

Mezhebi ve ruhani bir ailede, mukaddes Meşhet şehrinde h.ş 1318 yılında dünyaya geldi.

Mezhebi ve ruhani bir ailede, mukaddes Meşhet şehrinde h.ş 1318 yılında dünyaya geldi.

   Değerli babası; Ayetullah Seyit Cevat, Meşhet şehrinin önemli müçtehitlerden birisidir. Değerli ceddi ise; Ayetullah Seyit Hüseyin Huseynî Hamaneî Azerbaycan âlimlerinden olup Necef’te ikamet etmekteydi.

   Çocukluk dönemini birçok zorluklar içinde geçirdi. Beş yaşında büyük kardeşi Seyit Muhammed ile birlikte Mektep haneye daha sonra ise İslami medreseye (Daru’t-Talim-i Diyanet) gitti.

Altıncı sınıfın diplomasını aldıktan sonra Liseye başladı. İki yıl içinde de Liseyi bitirip, lise diplomasını almaya hak kazandı.

   Havza ilmini, Lüm’e kitabının dörtte üçünü babasının yanında öğrenim gördü. Diğer kitapları ise Mirza Ahmet Muderris-i Tebrizi’den aldı. Resail ve Mekasip kitaplarının öğrenimini ise Hacı Şeyh Haşim Kazvini’den aldı. Havza ilimlerinde okunan kitapların hepsini çok kısa bir zamanda, beş buçuk yıl içerisinde bitirdi. Daha sonra Hz. Ayetullah uzma Milanî’nin müçtehitliğin ilk basamağı olan ve ders-i hariç diye bilinen derslerine katıldı.

   1333 yılında Necef’e yolculuk etti. Kısa bir dönem Hekim, Hoi ve Şahrudi hazretlerinin derslerine katıldı.

İran’a döndüğünde Hz. Ayetullah uzma Burucerdi ve Hz. Ayetullah uzma Murtaza Hairî’nin derslerine katıldı. Aynı zamanda fıkıh ve usul derslerinde Hz. Ayetullah uzma Humeyni’nin derslerine katıldı.

h.ş 1334 yılından itibaren Pehlevi hükümetinin aleyhine mücadeleye başladı. İran İslam İnkilabı’nın zafere ulaşmasına kadar defalarca, değişik nedenlerden dolayı yakalandı ve sürüldü.

İran İslam İnkilabı’nın zafere ulaşmasından sonra birçok mesuliyetler üstlendi: İnkilap Şurası, İnkilap şurasının temsilciliği, Savunma Bakanlığı, Tahran Cuma İmamlığı, Tahran milletvekilliği, iki dönem İran İslam Cumhuriyeti cumhur başkanlığı…

İran İslam İnkilabı’nın yüce rehberi Hz. Ayetullah uzma Humeyni’nin (r.a) vefatından sonra, Seçkin insanlar şurasının çok isabetli, dirayetli ve akıllıca kararı ile İran İslam Cumhuriyeti’nin Rehberliğine seçildi.

Hz. Ayetullah uzma Hacı Seyit Ali Huseynî Hamaneî çok büyük ve değerli bir fakih olması yanında rical, tarih ve edebiyat ilminde de sayılı bilirkişilerden birisidir. Şu anda çok önemli ve değerli bir vazife olan; toplumun ve camianın rehberliğinin yanında, çok üst düzeyde fıkıh ilminin öğretimi ile meşguldür. Değişik konularda birçok değerli eseri çap edilmiştir.

Google+ WhatsApp