Ayetullah uzma Hacı Seyit Musa Şubeyrî Zencanî

Ayetullah uzma Hacı Seyit Musa Şubeyrî Zencanî

Fıkıh hükümlerinde ki dikkati ile meşhurdur. Usul, rical, tarih, şiir ve edebiyat ilimlerinde söz sahibi olan sayılı kimselerdendir.

Fıkıh hükümlerinde ki dikkati ile meşhurdur. Usul, rical, tarih, şiir ve edebiyat ilimlerinde söz sahibi olan sayılı kimselerdendir.

[email protected]

Hz. Ayetullah uzma Hacı Seyit Musa Şubeyrî Zencanî, h.k. 1347 yılında mukaddes Kum şehrinde mezhebi bir ailede dünyaya geldi.

Değerli babası Ayetullah uzma Hacı Seyit Ahmet Zencanî ilim havzasının faziletli âlimlerinden birisidir.

Hz. Ayetullah uzma Hacı Seyit Musa Şubeyrî Zencanî edebiyat ve mukaddime ilimlerini bitirdikten sonra. Değerli babası, Ayetullah uzma Muhakkik Damat ve Ayetullah uzma Burucerdî’nin fıkıh ve usul derslerine katıldı.

Şu anda Kum ilim havzasında üst düzey ilimlerin öğretimi ile meşguldür.

Google+ WhatsApp