Belagatu'l-Hüseyin

Belagatu'l-Hüseyin

İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek sözlerini ve hadislerini ihtiva eden bu değerli kitabı ilk gördüğümde dikkatimi çekmişti. Biraz mütalaadan sonra, kitabı tercüme ederek Türkçeye kazandırmanın faydalı olacağı kanısına vardım. İçerik olarak paha biçilmez bu değerli eserin siz değerli       okurların eline ulaşmasını sağlamayı kendime bir borç bildim. İmam Hüseyin’in (a.s) belagatli sözlerini içeren bu değerli kitap üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölüm; İmam Hüseyin’in (a.s) hutbelerini içermektedir.
İkinci bölüm; İmam Hüseyin’in (a.s) uzun konuşmalarını ve hutbelerini içermektedir.
Üçüncü bölüm; İmam Hüseyin’in (a.s) kısa ve hikmetli sözlerini içermektedir.
Belağatü’l-Hüseyin (a.s) adı altında hazırlanmış bu kitap, muhterem ve değerli araştırmacı, yazar Ayetullah Seyit Mustafa Muhsin Musevi İtimat tarafından kaleme alınmıştır. Değerli yazar, uzun ve yorucu çalışmalar sonucunda, farklı kitaplarda İmam Hüseyin’den (a.s) nakledilen hadisleri bir araya toplayarak İslam toplumuna büyük bir hizmet sunmuştur.
Tercümesi ve araştırması için yaklaşık olarak dört yıl titizlikle üzerinde çalışma yapmış olduğum bu değerli eser, aynı zamanda, Fars, Ordu, Sind ve Tayland dillerine de çevrilmiştir. Kitabın orijinalinde, hadis adresleri kitapların eski baskıları üzerinden verilmiştir. Her ne kadar uzun bir vaktimi aldıysa da hadislerin kaynağını, söz konusu kitapların son baskılarından vermeye çalıştım. Bir hadis birçok farklı kitapta nakledilmiştir. Fakat kitabın uzun ve sıkıcı olmaması için kısaca kitabın orijinaline sadık kalınmaya çalışılmıştır. Bu konuda da kitabın yazarı ile devamlı temas halinde bulunup görüşlerini ve gereken iznini aldım.
Kitap düzen ve içerik olarak daha çok, Hz. Ali’nin (a.s) sözlerini, hadislerinin ve hutbelerinin bir araya toplandığı Nehcü’l-Belağa kitabını anımsatmaktadır. Bundan dolayı bu kitaba da ikinci Nehcü’l-Belağa demenin yerinde olacağı kanısındayım.
İlim ehlinden ve siz değerli okurlardan kitapta gözden kaçmış olabilecek hataları gördüklerinde ben hakire bildirmelerini rica ederim.
 Ayrıca bu çalışmamda katkıda bulunan değerli hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim Kitabın üçüncü bölümünü tatbik etmiş olan Hüccetü’l-İslam Hacı Türabi hocama, Hüccetü’l-İslam Hacı Fahrettin Altan hocama, Hacı Turgut Atam hocama ve Yakup Yaşlak hocama Allah’tan uzun ve bereketli ömür vermesini temenni eder, sonsuz şükranlarımı sunarım. Allah’ın rahmet ve bereketi bu değerli eserde emeği geçen tüm arkadaşların ve siz değerli okurların üzerine olsun.

 

TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Google+ WhatsApp