BİR DAMLA ZİKİR

BİR DAMLA ZİKİR


Yüce yaratana hamt ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) Pak Ehlibeytine ve Tüm Peygamberlere salat ve selamla olsun.
İnsan her zaman günahla karşı karşıya ve imtihan halindedir.  Ruh sadece kendi yaptığı günahlar vesilesi ile değil, çevresinde yapılan günahlar vasıtasıyla da kirlenir. Bu ruhi kirlilik, insanın güncel bazı hastalıklarının başlıca sebebidir aslında. Peki biz bu ruhi kirlilikten kurtulmak için neler yapmalıyız ve neler yapıyoruz?
Yüce Allah Kuran’da bunun ilacını buyurmaktadır: “İyice bilin ki Kalpler Allah’ı zikretmek ve anmakla kuvvet ve huzur bulur.” (Rad-13)
İnsan ruhen kirlendiğinde günahlardan uzak kalan kişilerin yanına sığınarak huzur bulur. Peygamberimizin (s.a.a) yanına giden insanların huzur bulduğu gibi, Ehlibeyt İmamlarının (a.s) yanına bu huzuru bulmak için giden zalim yöneticileri tarihler kaydetmiştir.
Masum küçük çocukları severken de insan huzur bulur! Neden mi? Çünkü onlar paktır, temizdir, günahla kirlenmemiştir.
Zamanla onları da kendine benzetir insanlar. Sonra o kirlenen ruh bir çıkış ve huzur yolu arar durur.
Nasihat ve vaazlar ruhun cilasıdır. Kalbe huzur veren bir diğer şey ilmine amel eden, helal ve haramlar konusunda nefsi için değil Allah için hareket eden alimlerin simalarıdır. Bu yüzden çeşitli rivayetlerimizde Alimin yüzüne bakmak ve yanında bulunmak tavsiye edilmiştir.
İlmi yönden ihtiyacı olmasa dahi, insanın kalbi huzur yönünden alime ihtiyacı vardır. Biz bu huzuru değişik yerlerde arayarak biraz daha ruhumuzu çıkmaza sokmaktayız. İmam Cafer Sadık’tan (a.s) “Sevabu’l Âmal” kitabında bir rivayeti naklederek sözlerime son vermeği uygun buldum.
İMAM SADIKTAN 10 NASİHAT
Birisi İmam Cafer Sadık’ın yanına gelerek babam ve annem sana feda olsun ey peygamberin oğlu bana biraz nasihat eder misin? dedi.
İmam Sadık (a.s) şöyle buyurdu:
1.Rızıkları verenin Allah olduğuna gerçekten inanan birinin o rızka ulaşmak için katlandığı bunca çaba neden?
2.Allah’ın rızıkları insanlar içerisinde taksim etmiş olduğuna inanan birinin hırs ve tamahı (başkasını kıskanması ve hakkı olmayanı istemesi) neden?
3.Hesap ve kitaba inanan birinin her yoldan (helal ve haram dinlemeyerek) servet toplama çabası neden?
4.Yapılan iyilik ve yardımların karşılık ve mükafatını veren Alla olduğuna göre; cimrilik neden?
5.Cehennem ateşi ve Allahın azabı hak olduğuna göre; günah neden?
6.Ölüm kaçınılmaz ve hak olduğuna göre; ayyaşlık ve haram yollarda eğlence neden?
7.İlahi adaletle yargılanacağımız bir gerçek olduğuna göre hile, yalan ve düzenbazlık neden?
8.Sırat köprüsü ve ondan geçiş hak olduğuna göre tekebbür ve gurur neden?
9.Her hayır Allah’tan ve her yapılan işin kudret ve kuvveti Allahtan olduğuna göre insanın kendini yüceltmesi neden?
10.İnsanın dünyanın geçici bir yer olduğunu bildiği halde, dünyaya bu kadar kalıcı olacakmış gibi bağlanması neden?

Google+ WhatsApp