Caferilerden Fitnelere Toplumsal Tepki

Caferilerden Fitnelere Toplumsal Tepki

Ülkemizin birliği ve kardeşlik ortamının her zaman olduğu gibi güçlü kalması için tekfircilere karşı tek ses oluyoruz.

Şimdiye kadar yapılan hakaret, aşağılama, iftira, karalama girişimlerine ülkemizin birliği ve bütünlüğüne olan derin inaçlarından dolayı sessiz kalan Ehlibeyt Mektebi mensupları fitnecilere karşı toplu mücadele başlattılar.

Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği CAFERİDER ve Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği bu tekfirci guruplarla sonuna kadar mücadele edeceklerini ve ülkemizde mezhep kavgası çıkarmak isteyen tekfirci guruplara karşı amansız bir mücadele başlatacaklarını duyurdular.

Ayetullah Sistani Kültür Temsilciliği olarak duyarlı Müslüman kardeşlerimizin bu samimi tepkilerini destekliyor, tekfircilere karşı verilen mücadelede yanlarında olduğumuzu ilan ediyourz.

Bu fitne ateşini sonsuza kadar söndürmek için kanuni yollardan yapılacak tepkilere, özellike Ehli sünnet kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz.

Alulbeyt..

 

Tekfircilere Karşı Caferider Tarafından Basına Duyurulan Haber:

Türkiyeli Caferiler, basın-yayın yoluyla Ehlibeyt mektebine ve mensuplarına hakaret eden şahıs ve kuruluşları mahkemeye veriyor.

CAFERİDER, ülkemizin ve bölgemizin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde bölgede ve ülkede etnik-mezhepsel savaş çıkarmak isteyen Siyonist ve emperyalist güçlerin değirmenine su taşıyanlara tepkisiz kalmıyor.  

Türk Ceza Kanunu'nun 216/1-2-3 maddesine göre "Halkı din ve mezhep farkına göre kin ve düşmanlığa tahrik etme aşağılama" suçunu işleyerek Caferi/Şii vatandaşları mağdur edenler mahkeme karşısına çıkacaklar.

Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği CAFERİDER mahkemelere suç duyurusunda bulunarak mektebimize hakaret edip inanç özgürlüğüne saldıranlardan hesap soracak.

Şikayet metinlerinde söz konusu eylemleri işleyenlerin cezalandırılmaları; ilgili eserlerin basım ve dağıtımının engellenmesi ve toplatılması talep edilecektir.

www.zeynebiye.com

 

Tekfircilere Karşı Ehlibeyt Alimleri Tarafından Yapılan Basın Açıklaması:

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 “…Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür…” (Bakara: 191)

 Emevi zihniyetinin devamı olan nasibi ve Vahabiler atalarının Emiru-l  Mümin’in Ali’(a.s) ve masum evladına  (a.s) dinden çıkmak ve kafir olmak suçlamalarına, kendi yalan ve iftiralarını gerekçe göstererek yüz yıla yakın lanet okudukları gibi, Ali (a.s) ve evladının (a.s)  dostlarının da dinle hiç bir bağlantısının olmadığını, din dışı kaldıklarını veya dinden çıktıklarını (Rafızi olduklarını) diyerek   büyük bir iftirada bulunmuşlar  atalarının Ehl-i Beyt’e (a.s)  yaptıklarının aynısını bunlarda Ehl-i Beyt (a.s) dostlarına  yapmışlardır.

Maalesef Son günlerde tefrikacı İslam düşmanı Vahabi guruplar tarafından, Caferilik, Şia ve Alevi inancının mesnetsiz ve delilsiz bir şekilde birçok iletişim araçları vesilesi ile saldırıda bulunularak tekfir edildiği herkes tarafından bilinmektedir. Şia  küfür, şirk, bidat ehli ve sapıktır. Dinden çıkmıştır. Ümmetin Yahudileridir  hatta Yahudilerden de aşağılıktır. Puta taparlar, taşa taparlar. Çürümüş kemiklere taparlar. Vahyi Ali’ye(a.s) götürmesi gerekirken Peygambere(s.a.v) götürdüğü için  Cebrail’e kin beslerler, Tecsime (Allah’ı mahluka benzetme) inanırlar. Vs.…  Bu saydıklarımız bu zihniyetin Şia’ya ettikleri iftiralardan sadece birkaç tanesidir . 

Ve bu gün vahabi misyonerler  arkalarındaki  küresel  güçlerin de telkinleriyle şeytani planlarını sinsice uygulamak için yine aynı yalan ve iftira silahlarıyla donatılıp emperyalizmin, Siyonizm’in canını sıkan ve onları rahatsız eden bu Şii Sünni  kardeşliğini bozmak,  yüz yıla yakın birlik içerisinde yaşayan, aralarında hiç bir husumet ve düşmanlık bulunmayan hatta bu dostluğu birbiriyle evlilikler ve kirveliklerle sağlamlaştıran bu topluluğu mezhep kavgası çıkararak Şia ve Sünni’yi, birbirine düşürerek  bölüp parçalamak için birlik ve beraberliğin simgesi haline gelen IĞDIR’ımıza  gönderilmişlerdir., Bu misyonerler tarafından bazı cami önlerinde ve muhtelif yerlerde Ehl-i Beyt  imamlarına (a.s), Şia ve Şii ulemasına hakaret ve iftiralarla dolu hatta içeriğinde adres gösterilen şii kaynaklarının da  yalan ve uyduruk veya saptırılmış olduğu kitap ve broşürler dağıtılmıştır. Başta büyük taklit mercilerimize ve bir çok alimlerimizin yüce makamına dil uzatılarak ağza alınmayacak sözler sarf ederek  yeni  fitneler çıkarmak istiyorlar. 

Bu kitaplarda örneğin  Şia’nın önde gelen büyük ulemasından Allame Meclisiye ‘’Bu necis adam’’ diye hitap ediyor, Veya Ayetullah Sistaniye’’O,Irakın tağutu büyük şeytan Sistanidir’’,.veya  Büyük filozof Ayetullah Allame Tabatabaiye ‘’Asrımızdaki Şiilerin necis imamı filozof Tabatabai’’diyordur  vs…

Velhasıl kendilerinden olmayan (Şii-Sünnî herkesi) kafir olarak gören bu zihniyet, Taliban ve el Kaide gibi örgütleri yetiştirerek ABD himayesinde Afganistan’da, Pakistan’da, Irak’ta, Bahreyn ve Yemen’de döktükleri Müslüman kanlarıyla,  sergiledikleri dehşet ve cinayetlerle, gerçek de İslam ve Müslüman düşmanı olduklarını ortaya koymuşlardır. VE ŞİMDİDE TÜRKİYEDE VE IĞDIRDA İŞ BAŞINDALAR…

Ehl-i Sünneti asla kendimizden ayrı görmediğimizi buradan halkımıza duyuruyoruz. Şehrimizde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz Şia’sıyla Sünni’siyle uyanık olmalı ve oyuna gelmemelidir.  Müftülük ve İlahiyat fakültesinin üzerine büyük sorumluklar düştüğünü de hatırlatır, bu tür mezhep çatışması çıkarmaya çalışan fitneciler karşısında durmalarını bekleriz. Yüce Ehl-i Beyt Mektebine karşı yapılan bu çirkin, hayâsız ve edepsiz saldırıları şiddetle kınıyor Allah’u Teâlâ’dan dileriz ki; Müslümanları bu fitneci vahabilerin şerlerinden korusun.

 www.rasthaber.com

 

Google+ WhatsApp