Kategori : Çeşitli

Hicabın Felsefesi

Hicabın Felsefesi

Hicap kelimesi lügat olarak farklı anlamlar taşımaktadır. Ancak, müfessirler ve Müslüman alimler nezdinde hicap, sadece kadınların örtünmesi anlamında kullanılır.

Takvanın Hakikati

Takvanın Hakikati

Kavramsal olarak en güzel ve en asil kavrama sahip olan bu manevi kelimenin kökü ve terminolojik mastarı vekadır.

İmam Cafer Sadık’ın (a.s)  Şehadeti 

İmam Cafer Sadık’ın (a.s)  Şehadeti 

İmam Sadık (a.s) sevgili dedesi İmam Zeynu’l Abidin’in (a.s.) hayatta bulunduğu dönemlerde dünyaya geldi; ve geceleri aziz sevgili dedesi ve ninesinin Kurân tilaveti, duaları ve münacatlarına şahit olarak yetişti.

İmam Cafer Sadık (a.s) Hakkında Soru ve Cevap

İmam Cafer Sadık (a.s) Hakkında Soru ve Cevap

İmam Sadık (a.s): Günah işlemeyi âdet edinenler ve günah işlemekte devam edenler günün birinde düşeceklerini bilmez ve gaflet ederler. Günün birinde de bundan ancak zarar görürler. O gün büyük pişmanlık duyarlar ama, bu pişmanlık kendilerine hiçbir fayda vermez.

Hakka Giden Yol Nasıl Kat Edilir?

Hakka Giden Yol Nasıl Kat Edilir?

Bütün hayırlar Hak Teala'nın nezdinde olduğunun bilinci içerisinde olup, ondan gayrisinden hayır talep etmemelisin.

Ahlak İlminin, Eğitiminin Önemi ve Yararları

Ahlak İlminin, Eğitiminin Önemi ve Yararları

Nefsine karşı savaşan ve kalplerini kötülüklerden arındırmaya çalışan bazı salih ve takvalı kardeşler, ahlak ilmini öğrenmeye çalışmanın gerekliliği hakkında yanılgıya düşmüşlerdir.

Nefsin Mertebeleri

Nefsin Mertebeleri

Bu nefs-i emmâre denilen habis nefsi bir çocuğun haline benzetirsek pek hatâ yapmayız zannederim.

Mevlana'nın dilinden Hz. Ali 

Mevlana'nın dilinden Hz. Ali 

Onun toprağı birlik âlemidir. O, insanın hakikati ve canı gibiydi. Her şey fanidir, fakat can yaşar, ölmez. Onun hareketi kendinden diri olan ezeli varlıktandır.