Kategori : Çeşitli

Recep Ayının Faziletleri

Recep Ayının Faziletleri

Gerçek manâsı ile; Allah'a göre, yeri ve semaları yarattığı günden bu yana Allah'ın (CC) kitabında aylar on ikidir.

Recep Ayında Tutulan Oruç

Recep Ayında Tutulan Oruç

Kim Recep ayının sonuncu gününü oruç tutarsa, yüce Allah onu ölüm sarhoşluğunun şiddetinden, ölümden sonraki korkudan ve kabir azabından güvende kılar.

Recep Ayında Dua

Recep Ayında Dua

Recep ayı, duaların makbul olduğu bir aydır. Recep ayında hatalar bağışlanır.

Kurân-ı Kerim'de Aile Tarihi

Kurân-ı Kerim'de Aile Tarihi

Allah nefsinin çeldiricilerine rağmen onları bastırıp kendi hükümlerini kendisi ve evlatları üzerinde yürürlükte kılacak irada sahibi bir varlığı...

Hicabın Felsefesi

Hicabın Felsefesi

Değerli mücevherat olmasından dolayı kadının hürmet ve şahsiyetinin korunmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

Recep Ayının Fazileti ve Ameller

Recep Ayının Fazileti ve Ameller

İmam Musa Kazım'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim Recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."

Orucun Fazileti

Orucun Fazileti

Nefsi tezkiye edip yetiştirmekte önemli bir rolü olan çok büyük ibadetlerden biri de oruçtur. Orucun fazileti hakkında birçok hadis vardır.

Oruç ve Günahtan Sakınmak

Oruç ve Günahtan Sakınmak

Takva ve Allah'tan korkarak günahtan sakınma, bir Müslüman’ın kendisini eğitmesinde, ıslah etmesinde ve insana layık bir şahsiyet kazanmasında çok önemli rol oynar.