Kategori : Çeşitli

Tuzluca'da Görkemli Aşura Merasimi

Tuzluca'da Görkemli Aşura Merasimi

Tuzluca’da Aşura Programı her yıl olduğu gibi bu yıl da kalabalık bir katılımla anma programı icra edildi. Ehli sünnet ve Caferi mezhebine mensup vatandaşlarımızın programa yoğun ilgisi gözlendi.

Yezid Kimdir?

Yezid Kimdir?

İçki içen, köpekler ve maymunlarla oynayan ayyaş bir gençti.3 Annesi Becdel-i Kelbî'nin kızı Meysun'dur.4 Meysun, babasının kölesiyle ilişkiye girmiş, netice itibarıyla Yezid, bu köleden dünyaya gelmişti

İhsanın Mükâfatı

İhsanın Mükâfatı

Tahran Pazarı'nda Alman gümüşü satan Seyit Hasan Verşuçî tüm sermayesini kaybettikten sonra ağır bir borcun altına girmişti.

İslamî Adabı Riayet Etmek

İslamî Adabı Riayet Etmek

Bir gün Emir’ul-Muminin Hz. Ali (a.s), hilafeti döneminde Kufe’nin dışında İslam’ın sığınağında yaşayan zimmi (Yahudi veya Hıristiyan) birisiyle yol arkadaşı oldu.

Ailede Eğitim

Ailede Eğitim

Aile, bir yandan temel eğitimin başladığı okul ve öte yandan da değişim, gelişim ve yüceliş zemini hazırlayan örnek edindirme ocağıdır.

Rahmet Günü Kurban Bayramı

Rahmet Günü Kurban Bayramı

İnsan, nefsanî istekler ve akıl seçenekleri arasında nefsanî istekleri seçtiğinde hayvanlığa doğru bir adım atmıştır öyle ki hayvanlardan bile daha aşağı bir konuma düşmüştür.

Müslim b. Akil’in Şehadeti

Müslim b. Akil’in Şehadeti

Tarihçiler, Müslim b. Akil’in Kufe’ye vardıktan sonra kaldığı yerle ilgili olarak farklı görüşler ortaya atmışlardır.

Amel Defteri Hakkına

Amel Defteri Hakkına

Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

Lokmanın Vasiyeti

Lokmanın Vasiyeti

Oğlum! Halkın isteğine, onların övme veya kınamalarına bakarak hareket etme; çünkü insan, onları razı etmek için her ne kadar çaba sarfetse de hedefine ulaşamaz ve onları hoşnut edemez.”

İnsan ve İbadet

İnsan ve İbadet

Peki, insanın yaratılışından güdülen o yüce hedef nedir? Yukarıda geçen ayette o hedefin Allah'a dönüş olduğuna işaret edilmişti. Akıl da böyle hükmediyor.

Muttakilerin Vasıfları

Muttakilerin Vasıfları

Onlar ki, rablerine karşı saygıdan titrerler. Ve onlar ki, rablerinin ayetlerine inanırlar. Ve onlar ki, rablerine ortak koşmazlar.

Tezkiyeyi Nefs Simgesi Namaz

Tezkiyeyi Nefs Simgesi Namaz

Namaz kılmak, salihlerin kurduğu hükümetin en bariz göstergesidir. Zira namaz, İslam dininin en temel ilkesidir ve halkın da bu konuya verilen önemi kavraması gereklidir.

Hakiki Tövbe’nin Merhaleleri

Hakiki Tövbe’nin Merhaleleri

Hakiki Tövbe’nin Merhaleleri: Kumeyl İbni Ziyad diyor ki; “Hz. Emiru’l Müminin Ali’ye (a.s), bir şahsın günah işledikten sonra, istiğfar etmesindeki sınır nedir?

Masumiyetin Anlamı Üzerine

Masumiyetin Anlamı Üzerine

Ayetten anladığımız kadarıyla, masumiyetin gerçekleşmesini sağlayan olgu bir tür ilimdir ki, bu ilim kişiyi günaha ve hataya bulaşmaktan alıkoyuyor.

Resulullah (s.a.a) ve Kurân

Resulullah (s.a.a) ve Kurân

Hz. Muhammed’in (s.a.a) en büyük özelliklerinden biri Allah’ın, Kurân’ı O hazrete öğretmesi ve Kurân’ı, O’nun mübarek kalbine indirmiş olmasıdır.