Kategori : Çeşitli

Hicabın Felsefesi

Hicabın Felsefesi

Hicap kelimesi lügat olarak farklı anlamlar taşımaktadır. Ancak, müfessirler ve Müslüman âlimler nezdinde hicap, sadece kadınların örtünmesi anlamında kullanılır.

Gerçek Âlimler ve Rızık Kaynakları

Gerçek Âlimler ve Rızık Kaynakları

Yüce Allah’ın tedvinî kitabının (Kurân) müteşabih ve muhkem ayetleri olduğu, müteşabihlerin muhkemler ışığında çözümlendiği gibi, yaratılışın tekvinî kitabının da insanlık toplumunda müteşabihleri ve muhkemleri vardır.

Gecenin Derinliklerinde Dua Etmek

Gecenin Derinliklerinde Dua Etmek

Gönüllerin Allah’a yönelmesinde ve Allah’ın rahmetinin insanı kapsamasında gecenin tenhalığının büyük bir rolü vardır.

Gerçek İslam ve Yöresel İslam

Gerçek İslam ve Yöresel İslam

Biz, günlük dilde kullanılan şekilde, filan Müslüman’dır veya değildir, derken, isin gerçekliğine bakmayız.

Anne ve Babanın Görevleri

Anne ve Babanın Görevleri

İslam'a göre anne ve baba çok büyük bir makama sahiptir. Allah Teala, Peygamber ve Masum İmamlarımız onlarca ayet ve hadiste onlar hakkında çeşitli tavsiyelerde bulunmuşlardır.

Kurân’daki Akrabalık İlişkisi

Kurân’daki Akrabalık İlişkisi

Akrabalık bağı ilk bakışta sadece kan bağıyla sınırlı bir bağ olarak görünse de çok daha geniş bir kavramdır ve evlilik sebebiyle gerçekleşen akrabalık bağlarını kapsadığı gibi bazen kabile ve ırk anlamında bile kullanılabiliyor.

Kaza ve Kader İnancı

Kaza ve Kader İnancı

Yazıklar olsun sana sen kaza ve kaderin kesin ve mutlak bir şey olduğunu mu sanıyorsun?

Algılama ve Düşünme Üzerine

Algılama ve Düşünme Üzerine

Âdem'in iki oğlunun yaşam öyküsünün bu kesiti, yani; "Derken Allah, ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermesi için yeri eşeleyen bir karga gönderdi.

İslam’da Yardım ve Yardımseverlik

İslam’da Yardım ve Yardımseverlik

İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah’tan sakının, Allah’ın cezası şiddetlidir

Kurân'da Tövbe

Kurân'da Tövbe

Yalnız günah işlemiş olanların değil, bütün müminlerin günahlardan arınarak kurtulmaları, ancak tövbe etmekle mümkün olur.

Fitnecileri Lanetliyoruz!

Fitnecileri Lanetliyoruz!

Mukaddes Kitabımız Kuran'ı Kerime Yapılan Hain İhaneti Lanetliyoruz! 18 EYLÜL CUMARTESİ SULTAN AHMET MEYDANI