Devlet Yasalarına Uymak Şer'i Bir Vazife midir?...

Devlet Yasalarına Uymak Şer'i Bir Vazife midir?...

Ayetullah Sistani'nin fetva bürosuna devlet kanunlarının dini açıdan bağlayıcı olup olmadığına dair bir soru yöneltildi. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Acaba yaşadığımız ülkenin yasalarına uymamız şer'i açıdan bir vazife sayılır mı? Bu konudaki hüküm nedir?

Cevap: Devlet kanunlarına muhalefet etmek şu birkaç hususta caiz değildir:

1- Devlet mallarını kullanma konusunda; mesela maaşını tamamıyla aldığı halde resmi mesai zamanını tamamıyla devlet işinde geçirmemesi.

2- Eğer belli bir sözleşme yapılmışsa ve bu sözleşmede şer'i bağlayıcılığı olan bir şart konulmuşsa ya da şer'i hâkim onu geçerli saymışsa ve sözleşmenin zımnına konulmuş söz konusu şart şer'i hükme aykırı değilse.

3- Eğer ona aykırı davranmak toplumsal düzen ve disipline bir zarar verirse; mesela trafik ve sürücülük kuralları.

4- Eğer şeriatın razı olmayacağı bir olumsuzluğa yol açarsa; mesela İslam veya Müslümanların ya da Şiiliğin ve onun takipçilerinin saygınlığının ortadan kalkmasına sebep olursa veyahut korunmaları gereken bazı canların zarar görmesine yol açarsa, vb.

Eğer muhalefette bunlardan hiçbiri söz konusu değilse; eğer muhalefet edilen kanun şeriata aykırıysa, esasen onun hiçbir değeri ve itibarı yoktur. Eğer şeriata aykırı değilse Hazreti Ağa ona muhalefet edilmesine izin vermiyor.

Google+ WhatsApp