Dinin İnsandan Beklentileri Nelerdir?

Dinin İnsandan Beklentileri Nelerdir?

“Dinin insandan beklentisinden” kasıt dini var edenin, yani Yüce Allah’ın insandan olan beklentisidir.

Din, inanç ve hükümler topluluğu olduğundan, onun insandan veya başkasından olan beklentisi hakkında konuşmamız mümkün değildir. “Dinin insandan beklentisinden” kasıt dini var edenin, yani Yüce Allah’ın insandan olan beklentisidir.
Kısaca, dini var edenin insandan beklentisi; insanın dini inançları kabul ederek onlara kalpten inanması, onun emir ve hükümlerini yerine getirmesi, dinin istediği şekilde ahlak ve hareketlerini süslemesi, rezaletleri kendisinden uzaklaştırarak, faziletleri onların yerine bırakmasıdır.  
Bunların insan için, insanın yararına olduğunu, dememize gerek olmadığı açıktır. Yani eğer dinin insandan şu beklentileri vardır, diyorsak; bu dinin insandan, kendisinde var olan bir şeyleri dine vermesi anlamına gelmez. Bu konudaki, araştırma sadece insanın kendi hayrınadır. Diğer bir deyimle; dinin insandan istediği, insanın kendisini kemâle ulaştırarak, en üstün ve yüce İlâhi bağışlardan faydalanmasıdır.
“De ki: Ben sizden bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Ücretim yalnız Allah’a aittir”[1] 


[1] -Seba/47

Google+ WhatsApp