Doğru Yolun Üzerinde

Doğru Yolun Üzerinde "İblis" Gibi Yeminli Bir Eşkıya Oturmuştur!

Çorlu İmam Hüseyin Camiinde bu hafta kılınan Cuma namazında Mikail Gürel “doğru yolun” üzerinde “İblis” gibi yeminli bir eşkıyanın oturduğunu ve insanı saptırmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Alulbeyt Yönetim Kurulu Üyesi Hüccetu'l İslam Mikail Gürel sözlerini şöyle sürdürdü: Babamız Âdem’e ve onun evlatlarına düşmanlığını yeminle ifade etmiş bir düşmandan söz ediyorum. O, “beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden kimselerden bulamayacaksın” diye yemin etti.(Araf 16-17)

Demek ki Şeytan, doğru yola müşteri olanlarla ilgilenecek ve tüm gücünü, sermayesini onları saptırmak yönünde kullanacaktır. Ayette geçen “önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından” maksat Şeytanın geniş kapsamlı bir cephe açmış olduğunu göstermektedir. Burada “önlerinden” tabiriyle, şeytanın insanoğlunu geleceğe dair uzun arzulara daldırarak, “arkalarından” tabiri ile insanı geçmişteki işlerinin üzüntüsüne ve “keşkelerine” daldırarak yaşadığı anı doğru anlayıp doğru kullanmamasını sağlaması kastedilmiştir. “Sağlarından” ifadesiyle insanoğlunu yaptığı iyiliklerde ucb ve bencilliğe kaptırmak suretiyle, “sollarından” ifadesiyle de onu işlediği günahlarla ye’s ve ümitsizliğe düşürerek saptırmasından söz edilmiştir.

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:“Şüphe yok ki inanan ve Rablerine dayanan kimselere karşı gücü kuvveti yoktur, hükmü yürümez onun. Onun kudreti, ancak ona dost olup itâat edenlere yeter ve onlar da Tanrıya şirk koşanlardır.” (Nahl 99-100).

Yine şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.” (Nisa 76)

Bu ayetlerden şu sonuca varmaktayız: Şeytana karşı en etkili mücadele yolu, Allah’a iman edip O’na sığınmaktır. Eğer iman gerçeğini gerçek hayatımıza yansıtacak olursak ayette de ifade edildiği gibi şeytanın hükmü bize geçmez.

Alulbeyt Yönetim Kurulu Üyesi Hüccetu'l İslam Mikail Gürel: Her gün namazlarımızda Yüce Allah’tan bizleri “sırat-ı müstakim”e hidayet etmesini istemekteyiz. Yüce Allah Yasin suresinin 60 ve 61. Ayetlerinde şöyle buyurmaktadır: “Ey Âdem oğulları, sakın Şeytan'a kulluk etmeyin, şüphe yok ki o, apaçık bir düşmandır size diye emredip söz almadı mı sizden? Ve bana kulluk edin ancak, budur sırat-ı müstakim.”

Ayetten “sırat-ı müstakim”in şeytana muhalefet ve Allah’a kulluk yolu olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

Kurander Başkanı Gürel, İkinci hutbede ise İmam Cafer Sadık’ın şehadeti münasebeti ile o hazretin mektebimize yapmış olduğu büyük hizmetlerden bir kısmına değinen Gürel şöyle açıkladı: İmamımız (a.s) Emevilerle Abbasiler arasındaki çatışma sonucu ortaya çıkan “Ehlibeyt üzerindeki serbestlik nimetini” en iyi şekilde kullanmakla bizlere de bir mesaj vermiştir. Bugün sahip olduğumuz “serbestlik-rahatlık” nimetini bu mektebi yaymak yolunda en iyi şekilde kullanmamızla Ehlibeyt’e karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.

  Alulbeyt...

Google+ WhatsApp