Eğitimi Allah’tan Öğrenelim

Eğitimi Allah’tan Öğrenelim


“Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?!” ayetindeki soru bir tür kınama ve aynı zamanda bir eğitim dersidir. İyi bir eğitici azarladığında dahi eğitmektedir.
Yüce Allah âlemlerin Rabbi vasfı ile her şeyi en güzel şekilde terbiye etmektedir. Onun bu vasfı arızı değil, diğer sıfatları gibi zatidir. Yani terbiye etme özelliği bir an dahi Ondan soyutlanamaz; O her an terbiye edicidir. Onun terbiye edişi tekvini ve teşri-i olmak üzere ikiye ayrılır. Tekvini anlamdaki terbiyesine tüm varlık âlemi boyun eğmiştir. Bu terbiyenin sonucunu doğallık, yaratılıştaki letafet ve incelikler olarak görmekteyiz.
Allah’ın teşri-i terbiyesi, peygamberleri ve semavi kitapları vasıtasıyla insanlara ulaştırdığı kanunlarında tecelli etmiştir. Bu terbiyeye boyun eğmiş olan peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve Salihler doğal insanlar olma özelliklerini korudukları için her türlü güzelliğin kaynakları olmuşlardır. Bu terbiye karşısında direnenler ve kendi heveslerinin tutsağı olanlar ise doğallıktan uzaklaştıkları için çirkinleşmişlerdir. Yani doğal olan güzeldir ve doğal olmayan ise çirkindir. Yalanla tanışmamış çocukları düşünün… Ne kadar sevimlidirler… Neden mi? Çünkü doğaldırlar, yapay değiller… İçtendirler ve oldukları gibidirler… Kendilerini olduklarından fazla gösterme gibi bir dertleri de yoktur onların…
İnsanoğlu yaratılışı itibarıyla güzeldir ve güzel olarak kalmak istiyorsa yaratanın ona verdiği özelliklerin doğallığını korumalıdır...
Ayete dönelim. Yüce Allah, insanı muhatap alarak birinci dersi veriyor. Yani eğitmek istediklerinizi öncelikle muhatap almalısınız, onlara değer vermelisiniz, onlara değerlerini hatırlatmalısınız, onlara konumlarını telkin etmelisiniz ve onlara örnek alabilecekleri örnekler sunmalısınız. “Ey insan!” hitabında bunlar mevcuttur. “İnsan” kelimesinin manası tüm fertlerini kuşatmasına rağmen ancak fertlerin “insaniyetleri” farklıdır. İnsan fertlerinin “insaniyetleri” ilahi terbiyeye karşı gösterdikleri tepkilere göre derecelendirilir. Her asırda gelmiş olan peygamberler de “insan” sözcüğünün kapsamındadır. Dolayısıyla Yüce Allah “Ey insan!” diye hitap ederken insan-ı kâmil olan Hz. Muhammed’i (s.a.a) de zımnen örnek olarak sunmuştur. Ey insan, senin önünde Hz. Muhammed (s.a.a) gibi güzel bir örnek, onun getirdiği hayat verici Kurân gibi bir kanun kitabı vardır. Sen, insansın; Allah’ın yeryüzündeki halifesisin. Yaratılmışların en değerlisi sensin. Senden daha kıymetli bir hazine yok ki onu kendine hedef edinesin. O halde öncelikle kendini tanı, kendinle tanış; gafletten uyan, kendine gel! “Ey insan!” hitabında bunlar mevcuttur. Dolayısıyla bu hitaba can-ı gönülden kulak veren insan kendisini hatırlar, insan olduğunu aklına getirir. İnsan olmanın kendisine yüklediği sorumlulukların farkına varır. Bir anda ne kadar değerli olduğunu anlar ve değerini korumak için ne yapması gerektiğini arar. Sonra ona bu değeri verenin kapısını aşındırıp dua ve münacata dalar. Sonra Yüce Allah’tan aldığı ışıkla dünyanın karanlık yollarına ışık olur. O artık insanlığı ile tanışmış ve insanlığın doğallığındaki lezzet onu yapay zevklerden uzaklaştırmıştır.
“Ey insan!” hitabının ardından gelen “Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?!” ifadesinde ise adeta insanlığının farkına varmış olan insana kopya vermektedir Kerim olan Rab! Yani ey insanlığına dönüş yapmış kulum, şu cevabı ver bana: “Senin Kerim bir Rab oluşun beni aldattı ey Rabbim!” Sen, işlediğim günahta beni anında cezalandırmaya kadir olduğun halde bunu yapmadın; çünkü Kerimdin ve Kerimsin. Ben günah işledikçe sen nimet ve rahmetini üzerime yaydın, beni rezil ve rüsva etmedin. Çünkü Kerimdin sen. İşte aldanmamın sebebi, insanlığımı unutmamın yanı sıra senin Kerim oluşundur ey Rabbim! O kadar kerimsin ki hatta beni azarladığında bile sana nasıl cevap vermemi (nasıl savunma yapmamı) öğretiyorsun bana!
Evet, iyi bir eğitimcinin azarlaması bile eğitimin bir parçasıdır ve eğitimde şefkat esastır, sevgi eğitimin olmazsa olmazıdır. Yani iyi bir eğitimci eğittiği kişilere kızdığında bunu bir kin ve nefret duygusuyla değil, bununla bile bir ders vermek için yapmalıdır.
Ayetin devamında “O ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp, ölçülü bir biçim verdi. Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu” ifadesiyle de insanın yaratılış nimetine dikkat çekilmek suretiyle hem Kerim olan Rabbin yaratıcılık vasfına dikkat çekilmiş hem de “insaniyetin” ancak yaratılışın kanunlarına sarılmakla yani doğal olmakla gerçekleşebileceğine zımni olarak göndermede bulunulmuştur. Yani Kerim olan Rabbin bedene hâkim olan tekvin-i terbiyesi beşeri nasıl güzelleştirmişse Onun ruha yönelik olan teşri-i terbiyesi de insanı güzelleştirecektir.
Recep ayının ilk Cuma gecesi Peygamberimizden (s.a.a) nakledilen rivayete göre melekler bu geceye Regaip ismini vermişlerdir; zira Regaip Yüce Allah’ın bu gece müminlere ihsan ettiği yüce bahşişler anlamına gelmektedir. Rivayete göre bu gecenin bir bölümü geçtikten sonra hiçbir melek kalmaz ki Kâbe’nin kenarına inmemiş olsun ve Yüce Allah onlara rahmeti ile nazar ederek şöyle buyurur: Ey meleklerim, ne isterseniz size vereceğim! Onlar da şu cevabı verirler: Ey Rabbimiz! Senden bu ayda oruç tutanları bağışlamanı istiyoruz. Bunun üzerine Yüce Allah “Bağışladım” buyurur.
Üç ayların tüm iman ehli kardeşlerime dünyevi ve uhrevi saadetler getirmesi temennisiyle….

Google+ WhatsApp