Kategori : EHLİBEYT

Kurân'da Ehlibeyt (a.s)

Kurân'da Ehlibeyt (a.s)

Kurân-ı Kerim düşünce, kanun ve değerler kaynağıdır... Kurân, hayat programını düzenlemek ve hayat kanunlarını belirlemek üzere inen ilahî vahiy ve sözlerdir...

Mübahale Olayı...

Mübahale Olayı...

Mübahele Nedir? Mübahele "behl" veya "bohl" kökünden olup serbest bırakmak ve bir şeyin kayıt ve bağını kaldırmak anlamındadır.

İslam Dini ve Kültüründe Hac

İslam Dini ve Kültüründe Hac

Zilhicce güneşinin ışınları Mekke'yi muazzama dağının ardından saçılmaya başladığında, Vahy, Kur'an ve İslam beldesi olan Mekke'ye doğru hacı adaylarının akını başlar.

Hadisler Işığında Matem 

Hadisler Işığında Matem 

Her kim benim gibi yaşamak, benim gibi ölmek ve Allah'm bana vadettiği Adn cennetine girmek istiyorsa

Kisa Hadisi ve Al-i Aba

Kisa Hadisi ve Al-i Aba

Allah ancak siz Ehlibeyt'ten her türlü kötülüğü gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.

Ümmetin Yitik Hazineleri

Ümmetin Yitik Hazineleri

Bazı kardeşlerimiz soruyorlar, neden bazıları tarafından Ehl-i Beyt olgusu bu kadar önemseniyor, üzerinde duruluyor

Ehlibeyt

Ehlibeyt

Hamd-u sena Allah’a, salat ve selam Peygamber’e ve O’nun tertemiz Ehl-i Beyti’ne olsun. İnsanları şaşkınlıktan kurtarmak

Kurân ve Hadislerde Ehlibeyt

Kurân ve Hadislerde Ehlibeyt

Müslümanlar, çeşitli mezheplere mensup olmalarına rağmen Hz. Peygamber (s.a.a)’in Ehl-i Beyt’ini sever ve bu sevginin imanın bir parçası olduğuna inanırlar.

Kisa Hadisi

Kisa Hadisi

Şeyh Abdullah Bahrani, kendi senediyle sahabenin büyüklerinden olan Cabir İbn-i Abdullah-i Ensarî'den şöyle rivayet etmiştir.