İhtilafın Ortaya Çıkış ve Kanunun Zarureti

İhtilafın Ortaya Çıkış ve Kanunun Zarureti

Gerçi insan diğer insanlarla ilişkisinde mecbur kalarak toplumsal yardımlaşma ilkesini kabul etmiş ve gerçekte bu yolla bazı hürriyetlerini koruma yolunda, bazılarını feda etmiştir.

İhtilafın Ortaya Çıkış ve Kanunun Zarureti:
Gerçi insan diğer insanlarla ilişkisinde mecbur kalarak toplumsal yardımlaşma ilkesini kabul etmiş ve gerçekte bu yolla bazı hürriyetlerini koruma yolunda, bazılarını feda etmiştir. Ancak, fertler arasında ister ruhi ve ister bedeni güçler yönünden olsun büyük farklılığın bulunması yüzünde sırf toplumsal yardımlaşmayı ilke olarak kabullenmek yetmemektedir. İhtilaf ve çatışmaları yok etmek için oluşturulmuş olan toplumsal hayatın kendisi, çıkarların çelişmesi yüzünden ihtilaf ve fesadın kaynağı olmaktadır.
Böyle olduğu için toplumun fertleri arasında herkes tarafından kabullenilmiş bir takım ortak kuralların varolma zarureti belirmektedir.
Zira açıktır ki, bir küçük alış-veriş ameliyesinde de alıp satan şahıslar tarafından kesin olarak kabul edilen alış-verişle ilgili kurallar bulunmazsa muamele gerçekleşmez. Demek, toplumun dağılmasını ve fertlerin çıkarlarının ihlal edilmesini önleyecek bazı toplumsal kanunların varolması gereklidir. Başka bir ifadeyle, her türe kendi hedef ve mutluluğuna doğru kılavuzluk etmeyi üstlenmiş olan yaratılış nizamının, insan toplumunu da toplumun mutluluğunu sağlayacak kanunlara doğru kılavuzluk etmiştir.
Allah-u Teâlâ buyurmuş ki:
“Bir katre sudan yaratmıştır onu ve bir ölçü koymuştur ona, sonra yolu ona kolaylaştırmıştır.”[1]
Toplumsal yaşayışa sahip olması takdir edilen insanoğluna, yaşayış yolunu kolaylaştırmanın, bir takım toplumsal kanun ve kaidelerin ona verilmesine bağlı olduğu açıktır. 
[1] - Abese/19-20.
 
 

Google+ WhatsApp