İkinci Yoru Üzerine

İkinci Yoru Üzerine

Birinci yorumu incelerken açıkladığımız gibi şimdilik biz konumuz dışında kaldığından İslâm dininin hak olduğunu ve Hz. Peygamberin iddiasının doğruluğunu isbat etmek istemiyor ve sadece şu gerçeği açıklamak istiyoruz ki bu ikinci yorum da Kur’an’ın açıklamalarıyla uyum sağlamamaktadır.

İkinci Yorum Üzerine
Birinci yorumu incelerken açıkladığımız gibi şimdilik biz konumuz dışında kaldığından İslâm dininin hak olduğunu ve Hz. Peygamberin iddiasının doğruluğunu isbat etmek istemiyor ve sadece şu gerçeği açıklamak istiyoruz ki bu ikinci yorum da Kur’an’ın açıklamalarıyla uyum sağlamamaktadır.
İkinci yoruma göre, peygamberlerin halka sunduğu inanç ilkeleri, dini siyaset uyarınca halka aşılanan bazı batıl inançlardır. Bu inançlar ilim ve kültürden yoksun olan o zamanın insanlarına empoze edilmiştir; ancak bu iş hayır severlik yüzünden yapılmıştır. Yani insanların, dini kanunlara boyun eğmeyeni kıyamet günü şiddetli bir azaba çarptıran Allah’ın korkusu ve bu kanunlara boyun eğenlere verileceği vaad edilmiş cennetin arzusu ile bu kanunlara boyun eğmeleri sağlanmıştır.
Diğer peygamberlerin yaşayış tarihi tam belli olmasa da Hz. Peygamber-i Ekrem’in hayat tarihi apaçıktır; Hz. Muhammed’in hayat ve kendi davetine yüzde yüz inandığı hakkında en küçük bir şüphenin bile yersiz olduğunu anlar. Böyleyse eğer dini inançlar bazı batıl uydurmalar olsaydı, Kur’an-ı kerim’de İslâmi inançları ispatlamak için yani, yaratıcıyı tevhidi ve onun sıfatlarını ispatlamak, peygamberliği ve kıyameti ispatlamak için zikredilen bunca delil ve isbatın bir anlamı kalmazdı.
 
 

Google+ WhatsApp