Kategori : İNANÇ ESASLARIMIZ

ALLAME ŞUŞTERİ (R.A)

ALLAME ŞUŞTERİ (R.A)

İlim ve irfan şehri büyük ve görkemli havzasıyla İslam ve Şia'nın iftihar kaynağı olarak binlerce muhaddis

AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A)

AYETULLAH BAHAUDDİN (R.A)

Tarih 1287 yılını göstermekteydi. Mümin ve maneviyat dolu bir ev sabaha doğru ilahi bir nur ile aydınlandı.

SEYYİD MUHAMMED SADR (R.A)

SEYYİD MUHAMMED SADR (R.A)

Sadr Hanedanı Irak, İran ve Lübnan'da Şia âleminin taklit merciliğini ve liderliğini uzun yıllar üstlenmiş meşhur bir hanedandır.

AYETULLAH VAHİDİ (R.A)

AYETULLAH VAHİDİ (R.A)

Vahidî Hanedanı Şebister'in tanınmış seyitlerindendir. Bu hanedanın her bir ferdi dönemlerinin büyük fakih ve âlimlerinden olmuşlardır.

Kurân'da Tevhid'in Açıklanması

Kurân'da Tevhid'in Açıklanması

Genel kavramlar hakkında derinleşen hiçbir araştırmacı şüphe etmez ki, tevhit meselesi bu tür meselelerin en derin boyutlusu, tasavvur ve idrak

Tevhid ve Merhaleleri

Tevhid ve Merhaleleri

Allah'ın varlığına inanmak, bütün semavî dinlerdeki ortak ilkedir ve esasen ilahî kişiyle (hangi dine tabi olursa olsun) maddeci bir kişiyi birbirinden ayıran

Allah'ın Sıfatları

Allah'ın Sıfatları

Allah Teala'nın zatı sonu olmayan bir gerçek olduğu, eşi ve benzeri bulunmadığı için insan, Allah'ın zatının künhünü idrak edemez; ancak buna rağmen O'nu cemal ve celal sıfatlarıyla tanıyabilir.

Allah'ın Zati Sıfatları

Allah'ın Zati Sıfatları

Allah Teala'nın sıfatlarının subutî ve selbî ve yine zatî ve fiilî sıfatlara ayrıldığını öğrendikten sonra onunla ilgili en önemli meseleleri söz konusu etmemiz uygun olacaktır

Allah'ın Fiili Sıfatları

Allah'ın Fiili Sıfatları

Şimdi, Allah Teala'nn zatî sıfatlarıyla ilgili ana başlıklarla tanıştıktan sonra, bazı fiilî sıfatlarla da tanışmamız yerinde olacaktır. Burada üç sıfatı inceleyeceğiz

Allah'ın Selbi Sıfatları

Allah'ın Selbi Sıfatları

Allah Teala'nın sıfatlarını kısımlara ayırırken O'nun sıfatlarının iki çeşit olduğunu hatırlattık: Birincisi cemal, diğeri ise celal sıfatları.

Nakli Sıfatları

Nakli Sıfatları

Doğu da, batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah('ın rahmeti ve nimeti) geniştir. O (her şeyi) bilendir."

Allah'ın Sıfatları

Allah'ın Sıfatları

Felsefî delillerin çoğunun hedefi “vacibu’l vücud” diye bir varlığın olduğunu ispatlamaktır.