İyi Arkadaş Kimdir?

İyi Arkadaş Kimdir?

İyi bir arkadaşa bir değer ve paha biçilemez. İyi bir arkadaş için can feda etmek bile azdır.

İYİ ARKADAŞ KİMDİR?

İyi bir arkadaşa bir değer ve paha biçilemez. İyi bir arkadaş için can feda etmek bile azdır. Fakat burada insan bazı sorularla karşılaşmaktadır. İyi arkadaş kimdir? Hangi özelliklere sahip olmalıdır? İyi bir arkadaş, çıkarcı ve kötü arkadaştan nasıl ayırt edilir? Tüm bu sorulara cevap vermek yolumuza ışık tutacaktır.

İyi bir dost ve arkadaşın en belirgin nişanelerinden biri onun insana olduğu gibi davranması ve çıkara dayalı bir arkadaşlık kurmamasıdır. Dışıyla içi bir olmalıdır. İyi bir dost insanın kardeşi gibidir; ihtiyaçlarında yardımcı olur, sıkıntılarında onu yalnız bırakmaz, üzüntüsüne ve mutluluğuna ortak olur.

İmam Ali (Aleyhisselam) şöyle buyuruyor; Dost, kardeşini üç halde korumadıkça sadık dost olmaz;

1- Sıkıntılarında yardım etmek
2- Gıyabında şahsiyetini korumak

3- Ölümünden sonra rahmet ve istiğfarla anmak.

Yine Hazret bir başka hadiste şöyle buyurmuştur; Dostun ve arkadaşın gıyabında sana sadık olandır (yani dostluk haklarını tamamen riayet edendir.)”

Dostluk ve arkadaşlık iddia ve sözle olmaz, bilakis zorluklar ve musibetlerde belli olur. Bu nedenle arkadaş seçiminde kişinin ahlaki ve insani yönlerine dikkat edilmeli ve herkese güvenilmemelidir.

İmam Ali (Aleyhisselam) şöyle buyuruyor; “İmtihan etmeden önce herkese güvenmek acizliktir.”

Etrafımızda çıkarcı ve sahte arkadaşlara güvenip arkadaş kurbanı olan nice insanlar vardır. İyi bir arkadaş insanın güçlü adalesidir, hayır işlerde yardımcısıdır, hatalarında samimi bir uyarıcısıdır, arkadaşlığı bozulmasın diye gördüğü hataları ve günahları söylemekten geri kalmaz. İyi dost insanın hatalarına ve günahlarına sessiz ve seyirci kalmaz, tıpkı şefkatli bir kardeş gibi onu uyarır. Bazen de arkadaşlık insanı günaha sürükleyerek arkadaşının günah, hataları karşısında sessiz kalmaya neden olabiliyor. Bu tür arkadaşlıklar insan için felakettir ve onu telafisi olmayan bataklıklara götürür.

İmam Ali (Aleyhisselam) muttakilerin sıfatını zikrederken şöyle buyuruyor; Dostları ve arkadaşlarının muhabbetinden dolayı günaha düşmezler.”

Arkadaşta bulunan en kötü haslet hasettir. Haset, dostlukları bozan yıkıcı bir hastalıktır. Gerçek dost arkadaşının başarısını ve rahatlığını isteyendir.

İmam Ali (Aleyhisselam)şöyle buyuruyor; Dostu kıskanmak, dostluğun hastalığındandır.”

İyi bir arkadaş imtihana tabi tutulup, imtihandan başarıyla çıkan bir dosttur. Böyle bir kimsenin dostluğu kalıcı olur ve insanı yolun yarısında bırakmaz. İmam Ali (Aleyhisselam) imtihan etmeden seçilen arkadaşlığın isabetli bir seçim olmadığını beyan ediyor ve seçilecek arkadaşın mutlaka imtihana tabi tutulmasının gerekli olduğunu tavsiye ediyor. Çünkü imtihanın sonucu üzücü ve acı olabilir ve insanın dost bildiği düşman çıkabilir.

“(Önce) Dene (sonra) buğzet.”

Zira insanların gerçek yüzleri, sadakatleri ve dostlukları imtihanla ortaya çıkar. Arkadaşınızda güzel bir ahlak ve sıfat gördünüz mü ondaki diğer güzel sıfatları da arayıp bulun ve onun arkadaşlığından ve samimiyetinden istifade ediniz.

 İmam Ali (Aleyhisselam) şöyle buyuruyor; Bir insanda güzel bir haslet olduğunda, onun kardeşlerini bekleyin.”

Merhum İbni Meysem Bahrani bu cümlenin şerhinde şöyle diyor; “Birinde güzel ahlak ve haslet gördüğünüzde o güzel ahlakın gereği mutlaka o insanda ya o sıfatın aynı ya da yakını vardır. Nitekim doğru sözlü bir kimseden ahde vefa ve sözünde durması beklenildiği gibi ondan diğer işlerinde de doğruluk ve dürüstlük beklenmektedir. İşte bu yüzden samimi ve gerçek dosta bir değer ve paha biçilemez.

 


      -Nehcü’l-Belaga, Hikmet, 134

      -Nehcü’l-Belaga, Mektup, 31

      -Nehcü’l-Belaga, Hikmet, 384

      -Nehcü’l-Belaga, Hutbe, 193

      -Nehcü’l-Belaga, Hikmet, 217

      -Nehcü’l-Belaga, Hikmet, 434

      -Nehcü’l-Belaga, Hikmet, 445

Google+ WhatsApp