Kime Kulluk Neye Esaret?

Kime Kulluk Neye Esaret?


      Mevla insanı esaretten kurtarıp, yüksek ideallere ulaşması için yol gösterir. Her türlü dış etmenlerin baskı ve tutsaklığından uzaklaşıp en yüce olanı bulmağa yönlendirir.
Ziyafetullah ın tadını tam almak için insanın önce esaretten kurtularak özgür olması gerekir.
 
   Özgür olmak!! İnsanlık tarihi boyunca hak ile batıl savaşlarının ana hedefidir.
Kimileri birilerini uşaklaştırıp kendi hedefleri doğrultusunda faydalanmak isterken, kimileri insanın esaretten kurtulmas ve boyun eğmemesi için çabalayıp durmuştur.
 
   İnsanların sırf azatlığını isteyen sadece Ona hiçbir şekilde ihtiyacı olmayan , ondan faydalanmak için bir beklentisi olmayan yaratıcıdır.Bunun dışında herkes ve her şey biri birinden beklenti içindedir. İnsanları yaratan ve akıl, zihin, sağlık, idrak gibi özellikleri ona veren Allah subhanehu ve teala İnsanların azat olmaları için çeşitli eğitim programlarına yönlendirmiştir. Kula kulluk etmemek için ayağımızda var olan birkaç zinciri kırmanız gereklidir.Allah subhanehu ve teala bize nasıl azat olunabileceğinin yollarını öğretmek için görevlendirdiği peygamberlerini ve peygamber varislerini tayin etmiştir.
 
      Her şeye rağmen Rabbe kulluk, kolay bir şey değildir. Bu mübarek ramazan ayında, biz her şeye rağmen özgürlüğümüzü, onurumuzu, dik duruşumuzu kaybetmeden zorluklara nasıl dayanacağımızı, her türlü zincirlerden kurtulmağı öğretim programı olan oruç ile imtihan edileceğiz.
      İnsan ayağına bağlı olan ve can kuşunun manevi lezzetlere, alemler üstü makamlara müşahedesine engel olan beş zincirden bahsetmek gerektir.
 
     Birinci zincir; İnsanın yaşadığı, var olduğu bu tabiattır. Tabiat insanın ona bağlılığı ile ayağımızda bir zincir oluşturmaktadır. Tabiatta var olan güzellikler insanın kendi ruhunda var olan güzellikleri görmesine engel olmaktadır. Tabiatta güzellikler çoktur ve olacaktır. Ancak insan oğlunun başarması gereken bu güzelliklerden faydalanmamak değil, onlara esir olmamaktır. Bunu başarırsa akıl ve idrakin önü açılmış ve yeni manevi boyutları idrak seviyesine ulaşmıştır.
 
Sabah ezanından akşam ezanına, yaz ayında, sıcaklıkların 40-50 leri gördüğü bir dönemde, güneşin kavrucu sıcağına rağmen yemeden, içmeden İlahi rıza için yapılan bu ibadetin bir benzeri yoktur.
 
Bunun bir üst düzeyi ise “kendi ihtiyaçları olduğu halde yiyeceklerini düşküne yetime ve esire veren’’(İnsan suresi 8) ibadettir.
 
İste Ehlibeyti eşsiz kılan bu en yüce rıza makamıdır.
 
   Ziyafetullah! manevi özgürlüğü kazanmak için, maddi bağlara sırt çevirmektir.
Her daim ise zikrin şu olacak: “Beni her esaretten kurtarma yollarını gösteren Rabbime hamdolsun!”

Google+ WhatsApp