Kategori : KURAN

Kurân’ı İnanarak Yaşamak

Kurân’ı İnanarak Yaşamak

Evet, sen Kur'an diyorsun, ama hangi Kur'an? Cehaletin elinde teberrük edilip kutsanan bir nesne olan Kur'an mı? Cinayetin mızraklarının ucundaki Kur'an mı?

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya Müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir.

Kurân Ahlakı Ne Demektir?

Kurân Ahlakı Ne Demektir?

Kuran ahlakı, dünyada güzel bir hayat sürebilmek ve sonsuz ahirete hazırlık yapabilmek için Allah’ın insanlara bir lütfudur Kişinin hayat boyu karşısına çıkabilecek her olaya karşı nasıl bir tavır içinde olması

Kurân ve Öğüt

Kurân ve Öğüt

Kurân-ı Kerim açısından gerçeğe ulaşma yollarından biri öğüttür. Öğüt, dinleyicinin ruhunu ve kalbini yumuşatan açıklama türüdür.

Kurân'a Tevessül Etmek

Kurân'a Tevessül Etmek

Merhum babam Ali Ekber Magâzeî'nin ticarî işleri bir süre ters gitmiş, ağır bir borcun altına girmiş ve sonuçta borçlarını ödeyemez duruma gelmişti.

Kurân'da Selam

Kurân'da Selam

Uygar, ilkel, ilerlemiş ya da geri kalmış gibi kategorilere ayrılan eski-yeni tüm toplumlar ve kavimler, toplumsal yaşayışları çerçevesinde bir selâmlaşma geleneğine sahiptirler.

Kurân'ın Hakikatine Ulaşmak

Kurân'ın Hakikatine Ulaşmak

Kurân hakkında önemli olan sorulardan biri, Kurân-ı Kerim’in herkes tarafından anlaşılabilir olup olmadığıdır. Acaba herkes Kur’an’ın hakikatine ulaşabilir mi?

Kurân-ı Kerim’de Tövbe

Kurân-ı Kerim’de Tövbe

Allah dilediği kimseye tövbe nasip eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Kurân İnsanı Korur

Kurân İnsanı Korur

Kur’an insanı korur. Çünkü bireylerin, halkların ve medeniyetlerin hem ilerleme ve olgunluk etkenlerinin ve hem de yaşadıkları sorunlar ve helaket etkenlerinin tümü Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır.