Kurân'da Geçen Günahlar

Kurân'da Geçen Günahlar

Yerine getirilmesi farz olan namaz, oruç... gibi amelleri terk etmenin dışında, itikadî ve amelî haramlar ve de ahlâkî rezillikler alanında Kurân-ı Kerim'de belirtilen günahlar şöyle sıralanabilir:

1- Küfr ve şirk: "Şüphe yok ki Allah'a eş tanıyana Allah, cenneti haram etmiştir." [1]

2- Allah'a yalan isnat etme: "Allah'a yalan yere iftirada bulunmayın, sonra size azap eder." [2]

3- Allah yolundan alıkoymak: "Kâfir olanların ve halkı, Allah yolundan çıkaranların, hayır sanarak yaptıklarını boşa çıkarmaktadır." [3]

4- Allah'tan ve Resulünden öne geçmek: "Allah'ın ve Peygamberinin huzurunda, onların önüne geçmeyin." [4]

5- Din büyüklerine saygısızlık: "Seslerinizi, Peygamber'in sesinden daha üstün bir tarzda yükseltmeyin ve onunla, yüksek sesle konuşmayın, birbirinizle konuştuğunuz gibi." [5]

6- Allah hakkında kötü zanda bulunmak: "Allah hakkında, Müslümanlıktan önceki bilgisizlik çağında olduğu gibi haksız zanlara kapıldılar." [6]

7- İkiyüzlülük: "İnsanlardan öylesi var ki dünya yaşayışı hakkında söylediği söz, seni şaşırtır, imrendirir, kalbindeki-ne de Allah'ı tanık tutar. Halbuki o, düşmanların en yamanı, en inatçısıdır." [7]

"Allah katında en nefret edilen şey, yapmayacağınız şeyi söylemenizdir." [8]

8- Allah'ı unutmak: "Ve o kişilere benzemeyin ki Allah'ı unutmuşlar da o da, kendilerini unutturmuştur onlara." [9]

9- Riya ve gösteriş: "Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları hâlde mallarını, ancak insanlara gösteriş olmak üzere sarf ederler." [10]

"Ve onlar, bütün işlerini gösteriş için yaparlar." [11]

10- Allah'tan başkasından korkmak: "Artık insanlardan korkmayın, benden korkun." [12]

11- Allah'ın azabından emniyet duymak: "Allah azabından emin olanlar, ancak zarara uğramış topluluklardır." [13]

12- Nimetlere nankörlük etmek: "Bu da onlara verdiğimiz nimetlere nankörlük edip dünyada geçinip gitmeleri içindir, fakat yakında bilecek onlar." [14]

13- Allah'ın belirlediği sınırları aşmak: "Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa o ve o çeşit adamlar, zalimin ta kendisi olurlar." [15]

14- Fitne çıkarmak: "Fitne, adam öldürmeden beterdir." [16]

15- Allah'a ve Resulüne savaş açma ve bozgunculuk çıkarmak: "Allah'a ve Resulüne savaş açanlarla yeryüzünde bozgunculuk etmeye koşanların cezaları, ancak öldürülmektir." [17]

16- Evlat öldürmek: "Evladınızı, yoksulluk korkusuyla öldürmeyin." [18]

17- Zina: "Zinaya yaklaşmayın." [19]

18- Hırsızlık: "Erkek olsun, kadın olsun, hırsızlık edenlerin, elde ettiklerine karşılık, Allah tarafından ibret verici bir ceza olarak kesin ellerini." [20]

19- Faiz: "Ey inananlar, Allah'tan sakının ve artık almadığınız faizleri bırakın inancınız varsa. Bunu yapmazsanız bilin ki Allah'la ve Peygamberiyle savaşa giriştiniz." [21]

20- Eksik tartmak: "Yazık ölçüye, tartıya hile katanlara. Öyle kişilerdir onlar ki insanlardan bir şey alırlarken tamam ölçerler. Ve insanlara ölçüp tartarlarken eksik ölçerler, eksik tartarlar." [22]

21- Cana kıymak: "Ve kim bir mümini kasten öldürürse cezası cehenneme atılmaktır, ebedî kalır orada ve Allah ona gazap eder ve rahmetinden uzaklaştırır onu ve ona pek büyük bir azap hazırlamıştır da." [23]

22- İntihar etmek: "Ey inananlar... birbirinizi öldürmeyin." [24]

"Kendinizi, ellerinizle tehlikeye atmayın." [25]

23- Haram yemek: "Ey inananlar, aranızda, mallarınızı haksız yere yemeyin." [26]

24- Emanete hıyanet: "Ey inananlar, Allah'a ve Peygambere hıyanet etmeyin ve bile-bile emanetlerinize de hıyanette bulunmayın." [27]

25- Mümine eziyet etmek: "Kadın ve erkek, inananlara, yapmadıkları suçlar yüzünden eziyet edenler, pek büyük bir yalan ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." [28]

26- Zulüm ve haksızlık: "Ve sizden kim zulmederse ona, büyük bir azap tattırırız." [29]

"Ey insanlar, azgınlığınız, ancak kendinize." [30]

27- Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmak: "Ey inananlar... suç işlemek ve düşmanlık etmek için yardımlaş-mayın ve Allah'tan sakının." [31]

28- Hainleri savunma: "Biz sana kitabı, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmedesin diye bir gerçek olarak indirdik, hainleri savunma." [32]

29- Ahdi ve yemini bozmak: "Karşılıklı bir ahde girişince Allah ahdine vefa edin ve Allah'ı kefil göstererek ettiğiniz yeminleri, bu suretle pekiştirdikten sonra bozmayın." [33]

30- Hile ve tuzak kurmak: "Onlar ki düzenlerle kötülüklerde bulunurlar, onlaradır çetin bir azap." [34]

31- Batıl ve kanıtsız söz söylemek: "Artık çekinin batıl sözden." [35]

32- Yalan konuşmak: "Allah'ın lânetini yalancılara havale edelim." [36]

33- İftira etmek: "Kim bir hatada bulunur, yahut suç işler de onu bir suçsuza isnat ederse iftirada bulunmuş, apaçık bir günahı yüklenmiş olur." [37]

34- Kötü söz söylemek: "Allah, zulüm gören müstesna, kötü sözün apaçık söylenmesini sevmez." [38]

35- Yalanı dinlemek: "Onlar, yalan söylemek için boyuna dinlerler." [39]

36- Hakkı gizlemek: "Tanıklığı gizlemeyin. Kim gizlerse şüphe yok, kalbi günaha batar." [40]

37- Çirkinlik ve kötülük: "Şüphe yok ki Allah... çirkin olan, kötü görünen şeylerle haksızlığı nehyeder." [41]

38- Yasak olan yerde savaş: "Mescid-i Haram yanında sizinle savaşa kalkışmazlarsa siz de onlarla Mescid-i Haram yanında savaşmayın." [42]

39- Kumar ve içki: "Sana şarap ve kumarın hükümlerini soruyorlar. De ki: İkisinde de büyük günah var." [43]

40- Cihattan kaçmak: "Ey inananlar, savaşmak üzere kâfirlerle karşılaştınız mı onlara arkanızı dönmeyin." [44]

41- Büyü yapmak: "Şeytanlar kâfir olmuşlardı. İnsanlara büyü yapmasını öğretiyorlardı." [45]

42- İsraf: "Yiyin, için, israf etmeyin, şüphe yok ki o, müsrifleri sevmez." [46]

43- Savurganlık: "Gerçekten de malını boş yere saçıp savuranlar, Şeytanlara kardeş olurlar." [47]

44- Murdar yemek, kan içmek ve domuz eti yemek: "Haram edilmiştir size ölü, kan, domuz eti, Allah'tan gayrı putlar adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşüp ölmüş, başka bir hayvan tarafından süsülüp öldürülmüş, canavar tarafından parçalanmış olanlar; ancak ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna; ve taştan yapılmış ve dikilmiş putlar adına kesilenler ve fal için çekilen oklarla rızk arayış. Bunlar, kötülüktür." [48]

45- Haksız yere hükmetmek: "Ve kimler Allah'ın indirdiği hükme göre hüküm vermezlerse onlardır buyruktan çıkanların ta kendileri." [49]

46- Kibirlenmek: "Allah, her kibirli ve cebbar kişinin gönlünü böyle mühürler işte." [50]

47- Övünmek ve kendini beğenmek: "Ve ululanıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde, kendini beğenerek kibir-le yürüme." [51]

48- Çekememezlik: "De ki: Sığınırım... ve hasetçinin ha-set ettiği zaman, şerrinden." [52]

"Yoksa Allah'ın, lütfedip insanlara ihsan ettiği şeylere haset mi ediyorlar?" [53]

49- Şeytanî arzular: "Şeytan, onlara vaatlerde bulunur, onları olmayacak isteklere sürükler, kuruntular verir; fakat Şeytan'ın vaatleri, ancak aldatıştan ibarettir." [54]

50- Nefsanî dileklere uymak: "Gördün mü dileğini mabut yapanı? Sen mi koruyucu olacaksın ona?" [55]

 

51- İbret almamak: "Görmezler mi ki onlar her yıl bir, yahut iki kere musibetlere uğratılırlar da gene ne tövbe ederler, ne ibret alırlar." [56]

 

52- Kendini temize çıkarmak: "Görmez misin kendilerini temize çıkaranları, halbuki Allah, dilediğini arıtır." [57]

53- Boş yere övülme isteği: "Sakın sanma... yapmadıkları işlerden dolayı övülmeyi arzulayanların azaptan kurtulacak-ları bir yer olabileceğini." [58]

54- Ayıp aramak: "Ve itaat etme çok yemin edenlerin, re-yinde isabet bulunmayanların hiçbirine. Ayıp arayana..." [59]

55- Söz gezdirmek: "Ve itaat etme... söz getirip götürücüye." [60]

56- Hayra engel olmak: "Ve itaat etme... iyiliği hep engelleyene." [61]

57- Fazla zanda bulunmak: "Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının." [62]

58- Bilgi ve yakinden başka şeye uymak: "Bilmediğin şeyin üstünde durup ısrar etme." [63]

59- Kusur aramak: "Birbirinizin kusurunu araştırmayın." [64]

60- Gıybet: "Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin." [65]

61- Başkasının malına tamah salmak: "Onlara verdiğimiz mala, evlada göz dikme, onlar için tasalanıp gam yeme." [66]

62- Mal ve servet sevgisi: "Ve malı, alabildiğine seviyorsunuz." [67]

63- Dünya vurgunluğu: "Dileseydik onu, delillerimizle yüceltirdik, fakat o, yeryüzüne sarıldı." [68]

64- Allah yolunda harcamaktan sakınmak: "Altını, gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elemli bir azapla müjdele." [69]

65- Yetimi ağırlamak: "İş öyle değil, hayır; siz, yetimi ağırlamazsınız." [70]

66- Yoksulları yedirmemek: "İş öyle değil, hayır; siz... birbirinizi, yoksulu doyurmaya teşvik etmezsiniz." [71]

67- Fakiri uzaklaştırmak: "Ve bir şey dileyeni boş çevirme, azarlama." [72]

68- Kadının, mahrem olmayan erkeğin dikkatini çekme-si: "İnanan kadınlara söyle... gizledikleri ziynetler, bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar." [73]

69- Kadının, ziynetini göstermesi: "Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın." [74]

70- Baba ve anne ile kaba konuşmak: "Ve Rabbin... anaya, babaya iyilik etmenizi hükmetmiştir... Onlara of bile deme, azarlama onları ve onlara güzel ve iyi söz söyle." [75]

71- Kocanın, karısına zarar vermesi: "Haklarında aşırı muamelede bulunmak için zararlarına olarak onları zorla tutmayın." [76]

72- Kocanın, karısını boşarken ona namertlik etmesi: "Onlara verdiğinizden bir şey almak da helâl değildir. Fakat erkek ve kadın, Allah sınırlarını koruyamayacaklarından korkarlarsa o başka." [77]

73- Başa kakmak: "De ki: Müslümanlığınızdan dolayı beni minnet altında bırakmaya kalkışmayın." [78]

74- Başkasının evine izinsiz girmek: "Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi farkettirip (izin alıp) ev halkına selâm vermedikçe girmeyin." [79]

75- Başkalarıyla alay etmek: "Ey inananlar, içinizden bir topluluk, başka bir toplulukla alay etmesin." [80]

76- Kötü lakapla çağırmak: "Ey inananlar! Birbirinizi kötü lâkaplarla çağırmayın." [81]

77- Yüzeysellik: "Dünya yaşayışının yalnız dış yüzünü bilirler." [82]

78- Zararlı bilgiyi öğrenmek: "Kendilerine zarar verecek, fakat hiçbir faydası olmayacak şeyleri öğrenmekteydiler." [83]

79- Başkalarının kutsallarına sövmek: "Allah'tan başka çağırıp dua ettikleri şeylere sövmeyin ki sonra bilgisizlikle onlar da Allah'a söverler." [84]

80- Kötülükleri yaymak: "İnananlar arasında kötü şeylerin yayılmasını sevenleredir dünyada ve ahirette elemli azap." [85]

81- Kötülükten menetmemek: "İşledikleri kötülükten, birbirlerini menetmezlerdi." [86]

82- Helâl olanı haram etmek: "Ey inananlar, Allah'ın size helâl ettiği tertemiz şeyleri haram etmeyin kendinize." [87]

83- Fasıkların sözüne inanmak: "Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz." [88]

84- Bölünmek ve çekişmek: "Allah'a ve Peygamberine itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz kalmaz." [89]

85- Yücelik dilemek: "İşte ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde yücelik ve bozgunculuk dilemeyenlere veririz." [90]

86- Allah'ın rahmetinden ümitsizlik: "Oğullarım... Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin." [91]

"De ki: Allah rahmetinden ümit kesmeyin." [92]

87- Boş şeylerle meşgul olmak: "Ve öyle kişilerdir onlar ki boş şeylerden yüz çevirirler." [93]

88- Akrabalık bağlarını koparmak: "Geri dönerseniz, yer- yüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lânetlediği... kimselerdir." [94]

89- Mahrem olmayana bakmak: "İnanan erkeklere söyle: Gözlerini haramdan sakınsınlar." [95]

"İnanan kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar." [96]

90- Cinsel sapmalar: "İnanan erkeklere söyle: Irzlarını korusunlar." [97]

"İnanan kadınlara da söyle, ırzlarını korusunlar." [98]

"Çünkü siz kadınları bırakıp şehvetle erkekleri kullanmadasınız." [99]

91- Bilgisizlerle oturup kalkmak: "Özrü kabul edip suçları bağışla, iyiliği emret ve bilgisizlerden yüz çevir." [100]

92- Zalimlerle oturup kalkmak: "Artık hatırladıktan sonra artık zulmeden kavimle oturma." [101]

93- Müşriklerle oturup kalkmak: "Artık sen emredildiğin şeyi açıkla ve şirk koşanlardan yüz çevir." [102]

94- Hayız hâlinde cinsel ilişki kurma: "Hayız vaktinde kadınlardan çekilin, temizleninceye dek onlara yaklaşmayın." [103]

95- Şayia çıkarıp yaymak: "Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın." [104]

96- Zalimlere meyletmek: "Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur." [105]

 

[1]- Mâide, 72

[2]- Taha, 61

[3]- Muhammed, 1

[4]- Hucurat, 1

[5]- Hucurat, 2

[6]- Âl-i İmrân, 154

[7]- Bakara, 204

[8]- Saff, 3

[9]- Haşr, 19

[10]- Nisâ, 38

[11]- Maûn, 6

[12]- Mâide, 44

[13]- A'râf, 99

[14]- Ankebut, 66

[15]- Bakara, 229

[16]- Bakara, 191

[17]- Mâide, 33

[18]- İsrâ, 31

[19]- İsrâ, 32

[20]- Mâide, 38

[21]- Bakara, 278-279

[22]- Mutaffifin, 1-3

[23]- Nisâ, 93

[24]- Nisâ, 29

[25]- Bakara, 195

[26]- Nisâ, 29

[27]- Enfal, 27

[28]- Ahzab, 58

[29]- Furkan, 19

[30]- Yunus, 23

[31]- Mâide, 2

[32]- Nisâ, 105

[33]- Nahl, 91

[34]- Fatır, 10

[35]- Hac, 30

[36]- Âl-i İmrân, 61

[37]- Nisâ, 112

[38]- Nisâ, 148

[39]- Mâide, 42

[40]- Bakara, 283

[41]- Nahl, 90

[42]- Bakara, 191

[43]- Bakara, 219

[44]- Enfal, 15

[45]- Bakara, 102

[46]- A'râf, 31

[47]- İsrâ, 27

[48]- Mâide, 3

[49]- Mâide, 4

[50]- Mü'min, 35

[51]- Lokman, 18

[52]- Falak, 5

[53]- Nisâ, 54

[54]- Nisâ, 120

[55]- Furkan, 43

[56]- Tevbe, 126

[57]- Nisâ, 49

[58]- Âl-i İmrân, 188

[59]- Kalem, 10-11

[60]- Kalem, 11

[61]- Kalem, 12

[62]- Hucurât, 12

[63]- İsrâ, 36

[64]- Hucurât, 12

[65]- Hucurât, 12

[66]- Hicr, 88

[67]- Fecr, 20

[68]- A'râf, 176

[69]- Tevbe, 34

[70]- Fecr,17

[71]- Fecr, 18

[72]- Duha, 10

[73]- Nûr, 31

[74]- Ahzâb, 33

[75]- İsrâ, 23

[76]- Bakara, 231

[77]- Bakara, 229

[78]- Hucurât, 17

[79]- Nûr, 27

[80]- Hucurât, 11

[81]- Hucurât, 11

[82]- Rûm, 7

[83]- Bakara, 102

[84]- En'âm, 108

[85]- Nûr, 19

[86]- Mâide, 79

[87]- Mâide, 87

[88]- Hucurât, 6

[89]- Enfâl, 46

[90]- Kasas, 83

[91]- Yusuf, 87

[92]- Zümer, 53

[93]- Mu'minûn, 3

[94]- Muhammed, 22-23

[95]- Nûr, 30

[96]- Nûr, 31

[97]- Nûr, 30

[98]- Nûr, 31

[99]- A'râf, 81

[100]- A'râf, 199

[101]- En'âm, 68

[102]- Hicr, 94

[103]- Bakara, 222

[104]- A'râf, 86

[105]- Hûd, 113

Google+ WhatsApp