Kurân-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır

Kurân-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır

Yüreklerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onları tevil etmek için, manaları açık olmayan ayetlere uyarlar. Onların tevilini ancak Allah bilir

Kur'an-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır
"Kur'an'ı tevil etmek" tabiri, Kur'an-ı Kerime'de 3 ayette zikrolunmuştur.
a) Daha önce de naklettiğimiz muhkem ve müteşabih ayetlerde:
"... Yüreklerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onları tevil etmek için, manaları açık olmayan ayetlere uyarlar. Onların tevilini ancak Allah bilir..."
b) "Biz onlara bilgi ile açıkladığımız bir kitabı, müminler için hidayet ve rahmet olarak gönderdik, Onlar kitabın tevilini mi bekliyorlar? Tevili geldiği gün, onu daha önce unutanlar: 'gerçekten de Rabbimizin Resulleri, hak olarak gelmişlerdi' diyeceklerdir."[1]
c) Hak Teâlâ ilk önce:
 "Bu Kur'an iftira olunamaz... İftira ettiğini mi söylüyorlar? De ki, doğru söylüyorsanız, Allah'tan gayri bütün güçlerinizi toplayarak, Kur'an'ın surelerine benzer bir sureyi de siz getirin."[2]
Şeklinde kâfirleri kınadıktan sonra şöyle buyuruyor:
"Hayır, onlar bilgilerinin ermediği ve henüz onlara tevili gelmemiş olanı yalanlıyorlar. Onlardan önceki ümmetlerde, Peygamberlerini böylece (bu nedenle) yalanlamışlardı. Bak da gör; zulmedenlerin sonları neye varmış, nice olmuş."[3]
Tevil, geri dönmek anlamına gelen, "Evl" kelimesinden alınmıştır. Tevilin anlamı, bir ayetin kendisine döndüğü, tenzil karşısında olan manasıdır. Tenzil ise ayetin lafzından anlaşılan manaya denir. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Araf/52-53.
[2] -Yunus/37-38.
[3] - Yunus/39.

Google+ WhatsApp