Kurân-ı Kerim'in Öğrenilmesini İstediği İlimler

Kurân-ı Kerim'in Öğrenilmesini İstediği İlimler

Kur’an-ı Kerim, bir çok ayette -ayetlerin çokluğu dolayısıyla buraya almıyoruz- gökyüzündeki ayetler, parlayan yıldızlar, onlarda meydana gelen ilginç değişiklikler ve onları egemenliği altında tutan sağlam kanunlar üzerinde düşünülmesini istiyor.

Kur’an-ı Kerim’in, Öğrenilmesini İstediği İlimler
Kur’an-ı Kerim, bir çok ayette -ayetlerin çokluğu dolayısıyla buraya almıyoruz- gökyüzündeki ayetler, parlayan yıldızlar, onlarda meydana gelen ilginç değişiklikler ve onları egemenliği altında tutan sağlam kanunlar üzerinde düşünülmesini istiyor.
Bitkilerin hayret verici yaratılışı ve onların hayatlarına hükmeden sistem, değişik hayvanların yaratılışı ve kendi çevrelerinde meydana gelen değişiklik ve eserler üzerinde tefekküre teşvik ediyor.
İnsanın kendi yaratılışında, vücut yapısında ve daha önemlisi ruhunda yatan sır ve muammalar hakkında düşünmeyi, yeryüzünün çeşitli bölgelerine geziler düzenleyerek durumlarını araştırmayı, onların tarih ve kıssalarını öğrenmeyi, bunlar üzerinde tefekkür etmeyi ısrarla belirtmiştir.
Bu şekilde, Kur’an; tabii ilimleri, matematik, felsefe ve edebiyatın, insan düşüncesinin ulaşabildiği ve öğrenilmesi beşer dünyasının yararına, insanların saadetine yol açan bütün ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmektedir.
Evet, Kur’an’ı Kerim, bu ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmekte, ama bunları, hak ve hakikate yönelmeleri, Allah’ı tanımayı hakiki dünya görüşünün ilk sırasında karar vermeleri şartıyla. Yoksa insanı boş yere meşgul eden, hak ve hakikati tanımasını önleyen ilimler, Kur’an dilinde cehaletle aynı ayarda tutulmuştur. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Onlar dünya hayatının zahirinden bir azcık bilirler. Onlar ahiretten habersizdirler.”[1]
Acaba kendi hava ve hevesini kendine ilah yapan kimseyi gördün mü? Ve Allah onu bilerek saptırmıştır; kulak ve kalbine mühür vurmuş ve gözüne perde çekmiştir; onu Allah’tan başka kim hidayet edebilir.”[2]
Çeşitli ilimlerin öğrenilmesini teşvik eden Kur’an-ı Kerim, kendisi de ilahi maarif, genel İslâmi ahlak ve İslâm fıkhi gibi bazı ilimlerin temel prensiplerini öğretmiştir.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Rum/7.
[2] - Casiye/23.

Google+ WhatsApp