Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim, insanlığın hedefini en kâmil bir şekilde açıklamıştır. Zira gerçekçilikle yoğrulmuş olan insanlığın amacı, eksiksiz bir dünya görüşüne inanmak, bu görüşe uygun ve ondan kaynaklanan ahlak ilkelerini ve gerçek ameli kanunları uygulamaktan ibarettir.

Kur'an-ı Kerim Kâmil Bir Kitaptır
Kur'an-ı Kerim, insanlığın hedefini en kâmil bir şekilde açıklamıştır. Zira gerçekçilikle yoğrulmuş olan insanlığın amacı, eksiksiz bir dünya görüşüne inanmak, bu görüşe uygun ve ondan kaynaklanan ahlak ilkelerini ve gerçek ameli kanunları uygulamaktan ibarettir. Kur'an-ı Kerim ise bu hedefin kâmil bir şekilde izah edilmesini üzerine almıştır.
Yüce Allah Kur'an'ın vasfında şöyle diyor:
 "... Kur'an-ı Kerim (itikatta) hakka ve (eylemde ise) doğru yola hidayet eder."[1]
Ve yine diğer bir yerde Tevrat ve İncili zikrettikten sonra şöyle buyuruyor:
"Ve sana da önceki kitabı gerçekleyen ve onu koruyucu olan kitabı gerçek olarak indirdik. Artık aralarında, Allah'ın indirdiğine göre hüküm ver..."[2]
Yine Kur'an'ın geçen peygamberlere ait şeraitlerin hakikatlerini ihtiva ettiği hakkında da şunları buyuruyor:
"Dine ait hükümlerden Nuh'a tavsiye ettiğini ve sana vahyettiklerimizi ve İbrahim'e, Musa ve İsa'ya tavsiye ettiklerimizi, size de gidilecek yol olarak karar verdi..."[3]
Hülâsa olarak şöyle buyurmaktadır:
"... Ve biz sana, her şeyi açıklayıp anlatan ve müslümanlara hidayet, rahmet ve müjde olan bu kitabı indirdik."[4]
İşaret ettiğimiz ayetlerden elde edilen sonuç, Kuran-ı Kerim'in bütün semavi kitapların amaçlarının öz ve hakikatını daha fazlasıyla birlikte ihtiva etmesidir ve beşerin saadet ve mutluluk yolunu kat etmede, inanç ve eylem bakımından muhtaç olduğu her şey, bu kitapta eksiksiz bir şekilde beyan olduğudur.

 

[1] -Ahkaf/30.
[2] - Maide/48.
[3] - Şura/13.
[4] - Nahl/89.
 

Google+ WhatsApp