Kurân'ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti

Kurân'ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti

Bir kaç kez deyinildiği gibi Peygamber-i Ekrem (s.a.a) in zamanında Medine’de teşkil edilen bir heyet, Kur’an-ı Kerim’i okumak, öğrenmek ve öğretmekle meşgul oluyordu.

Kur’an’ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti
Bir kaç kez deyinildiği gibi Peygamber-i Ekrem (s.a.a) in zamanında Medine’de teşkil edilen bir heyet, Kur’an-ı Kerim’i okumak, öğrenmek ve öğretmekle meşgul oluyordu. Bunlar tedricen nâzil olan Kur’an ayetlerini Peygamber-i Ekrem (s.a.a) in dilinden işitmek yoluyla öğreniyor ve bazen de Peygamber’in yanında okuyarak kontrol ettiriyorlardı.
Bazıları Kur’an’ın kıraati hususunda öğretim kaynağı idiler. Doğrudan veya vasıtayla öğrendiği kırâati bu şahıslara dayandırıp, kırâat tarzlarını rivayet şeklinde bu üstatlara ulaştıran kimseler vardır. Bunlar umumen öğrendiklerini ezberliyorlardı.
O dönemin şartları da tabii olarak, Kur’an kırâatinin bu şekilde ezberlenmesini ve rivayetini gerektiriyordu. Çünkü o dönemde yaygın olan Kufi Hattı, nokta ve hareke gibi işaretlere sahip olmadığından, bir kelimenin çeşitli şekillerde okunmasına yol açabiliyordu. Diğer taraftan çoğunluğu okuma-yazma bilmeyen bir halkın da ezberleyip rivayet etmekten başka çaresi yoktu. Kur’an’ın ezberlenmesi yöntemi son asırlarda da bir sünnet olarak sürdürüldü.
 

Google+ WhatsApp