Kurân Tefsirinin Meydana Gelişi ve Seyri

Kurân Tefsirinin Meydana Gelişi ve Seyri

Kur'an-ı Kerim'deki kelime ve cümlelerin tefsiri, nazil olduğu zamandan başlamıştır. Bizzat Resul-ü Ekrem (s.a.a) Kur'an'ı öğrenmekle ve ayet-i kerimelerinin mana ve hedeflerini açıklamakla meşguldü.

Kur'an Tefsirinin Meydana Gelişi ve Seyri
Kur'an-ı Kerim'deki kelime ve cümlelerin tefsiri, nazil olduğu zamandan başlamıştır. Bizzat Resul-ü Ekrem (s.a.a) Kur'an'ı öğrenmekle ve ayet-i kerimelerinin mana ve hedeflerini açıklamakla meşguldü. Nitekim Allah Tebârek ve Teâlâ buyuruyor:
"... Onlara ne indirildiğini açıkça anlatman için Kur'an'ı indirdik..."[1]
Ve yine buyuruyor:
"O bir mabud'tur ki, ümmilerin içinden, kendi cinslerinden bir peygamber göndermiştir. Onlara, onun ayetlerini okur. Onları tezkiye eder (tertemiz kılıyor) ve onlara kitabı ve hikmeti öğretir..."[2]
Hz. Muhammed (s.a.a) zamanında, o hazretin emri üzerine bir grup, Kur'an'ı kıraat etmeye, toplamaya ve ezberlemeye çalışıyorlardı. Bunlara "Kurra" denilmekteydi. Hazretin vefatından sonra da sahabeleri, bunların ardından da diğer müslümanlar, Kur'an'ı tefsir etmekle meşgul oldular. Bu durum, günümüze kadar devam ede gelmiştir. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Nahl/44.
[2] - Cuma/2.
 

Google+ WhatsApp