Kategori : Kurân

Kurân-ı Kerim’de Tövbe

Kurân-ı Kerim’de Tövbe

Allah dilediği kimseye tövbe nasip eder. Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Kurân İnsanı Korur

Kurân İnsanı Korur

Kur’an insanı korur. Çünkü bireylerin, halkların ve medeniyetlerin hem ilerleme ve olgunluk etkenlerinin ve hem de yaşadıkları sorunlar ve helaket etkenlerinin tümü Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır.

Kurân

Kurân

Andolsun ki, sana daima tekrarlanan yedi ayetli Fatiha'yı ve Kur'an-ı Azim'i verdik.

Kurân'da Ehlibeyt

Kurân'da Ehlibeyt

Allah ancak siz Ehlibeyt’ten her türlü kötülüğü, pisliği, günahı gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister

Kurân-ı Kerim, İnsanın Hayat Programının Genel Hatları İçerir

Kurân-ı Kerim, İnsanın Hayat Programının Genel Hatları İçerir

Çünkü beşerin hayattaki mutluluğunu diğer dinlerden daha iyi, temin ve garanti eden İslâm dini, Kur'an-ı Kerim kanalıyla Müslümanlara ulaşmıştır. Akait, ahlak ve ameli kanunlardan oluşan İslâm dininin maddelerinin asıl kaynağı, Kur'an-ı Kerim'dir.

Kurân-ı Kerim Nübüvvet Senedidir

Kurân-ı Kerim Nübüvvet Senedidir

Kur'an-ı Kerim, birçok yerde, Allah kelamı olduğunu tasrih ediyor. Yani aynı kelimelerle Allah indinden sâdır olmuş ve Resul-i Ekrem de onu aynı kelimelerle almış ve açıklamıştır.

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir.

Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim, insanlığın hedefini en kâmil bir şekilde açıklamıştır. Zira gerçekçilikle yoğrulmuş olan insanlığın amacı, eksiksiz bir dünya görüşüne inanmak, bu görüşe uygun ve ondan kaynaklanan ahlak ilkelerini ve gerçek ameli kanunları uygulamaktan ibarettir.

Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

Geçen fasılda değindiğimiz bahis, bu iddianın ispatı için yeterlidir. Zira bir maksat ve bir konuya ait fikir, mutlak surette kâmil ve eksiksiz ise onun itibar ve doğruluğu, sınırlı bir vakit ve belirli bir zamana mahsus olmayacaktır.