Kategori : Kurân

Kurân-ı Kerim'de Muhkem ve Müteşabih Ayetleri

Kurân-ı Kerim'de Muhkem ve Müteşabih Ayetleri

Allah, sözün en güzelini (ayetleri yekdiğerine) benzer ve ikişer ikişer olan bir kitap olarak indirmiştir. (Onu okuyup veya dinlerken) Rablerinden korkanların derileri buruşup çekişir.

Müfessire Göre Muhkem ve Müteşabbin Manası

Müfessire Göre Muhkem ve Müteşabbin Manası

İslâm uleması muhkem ve müteşabihin manası hususunda büyük ihtilaflara düşmüşler. Bu konudaki görüşler incelenirse yirmiye yakın farklı görüşün olduğu görülür.

Kurân-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır

Kurân-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır

Yüreklerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onları tevil etmek için, manaları açık olmayan ayetlere uyarlar. Onların tevilini ancak Allah bilir

Kurân Örfünde Te'vilin Hakiki Manası

Kurân Örfünde Te'vilin Hakiki Manası

Geçen bölümlerde bazısına değindiğimiz tevil sözcüğünün geçtiği ayetlerden anlaşıldığı üzere "tevil" kelimesi, anlam türünden bir şeyi ifade etmiyor.

Kurân-ı Kerim'de Nasih ve Mensuh Vardır

Kurân-ı Kerim'de Nasih ve Mensuh Vardır

Kur'an'da mevcut olan ahkam ayetleri arasında, nazil olduktan sonra, daha önce nazil olan ve uygulanan ayetlerin hükümlerinin yerini alan ve önceki hükmün geçerli olduğu süreye son veren ayetler mevcuttur.

Kurân Tefsirinin Meydana Gelişi ve Seyri

Kurân Tefsirinin Meydana Gelişi ve Seyri

Kur'an-ı Kerim'deki kelime ve cümlelerin tefsiri, nazil olduğu zamandan başlamıştır. Bizzat Resul-ü Ekrem (s.a.a) Kur'an'ı öğrenmekle ve ayet-i kerimelerinin mana ve hedeflerini açıklamakla meşguldü.

Tefsir İlmi ve Müfessirlerin Sınıfları

Tefsir İlmi ve Müfessirlerin Sınıfları

Hz. Muhammed (s.a.a) in vefatından sonra, Ubey İbn-i Kââb, Abdullah İbn-i Mesud, Câbir İbn-i Abdullah, Ebi Said El-Hudri, Abdullah ibn-i Zubeyr, Abdullah İbn-i Ömer, Enes, Ebu Hureyre, Ebu Musa ve hepsinden daha ünlü Abdullah İbn-i Abbas gibi sahabeler, tefsir ilmiyle uğraşıyorlardı.

Araştırmanın Sonucu

Araştırmanın Sonucu

Kur’an’ın gerçek tefsiri, ayetlerde tedebbür etmek (derince düşünmek) ve bir ayetin açıklanması için ilgili diğer ayetlerden yararlanmakla elde edilen tefsirdir.