Kategori : Kurân

Kurân-ı Kerim'in Öğrenilmesini İstediği İlimler

Kurân-ı Kerim'in Öğrenilmesini İstediği İlimler

Kur’an-ı Kerim, bir çok ayette -ayetlerin çokluğu dolayısıyla buraya almıyoruz- gökyüzündeki ayetler, parlayan yıldızlar, onlarda meydana gelen ilginç değişiklikler ve onları egemenliği altında tutan sağlam kanunlar üzerinde düşünülmesini istiyor.

Kuran'a Mahsus İlimler

Kuran'a Mahsus İlimler

Müslümanlar arasında, yalnızca Kur’an’ı konu edinmiş ilimler de vardır. Bu ilimlerin ortaya çıkışı, Kur’an’ın inzal olduğu ilk günlere kadar geri gider.

Ortaya Çıkmasına Kuran'ın Sebep Olduğu İlimler

Ortaya Çıkmasına Kuran'ın Sebep Olduğu İlimler

Hiç şüphesiz bugün müslümanlar arasında yaygın olup öğrenimi yapılan dini ilimlerin kuruluş tarih, Peygamber (s.a.a) bi’setine, ve Şer’i ve ilahi bilgileri beraberinde bulunduran Kur’an’ın nüzulüne kadar ulaşır.

Kurân'ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti

Kurân'ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti

Bir kaç kez deyinildiği gibi Peygamber-i Ekrem (s.a.a) in zamanında Medine’de teşkil edilen bir heyet, Kur’an-ı Kerim’i okumak, öğrenmek ve öğretmekle meşgul oluyordu.

Kârilerin Sınıfları

Kârilerin Sınıfları

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında yaşayıp Kur’an’ın öğrenilmesi ve öğretilmesiyle uğraşan sahabeler, kârilerin ilk tabakası sayılmakta.

Yedi Kâri

Yedi Kâri

Üçüncü tabakadan olan yedi kâri, halk arasında büyük şöhret kazanmış ve kırâat konusunda diğer kârileri gölgede bırakacak şekilde merci’ durumuna gelmişlerdir.

Kuran'daki Ayetlerin Sayısı

Kuran'daki Ayetlerin Sayısı

Kur’an ayetlerinin sayısına dikkat etmek Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında başlamıştır.