Kutsal Kitaplar

Kutsal Kitaplar

Resul-i Ekrem (s.a.a), Hz. Ebuzer'in (r.a) peygamberlerin sayıları ve kitaplarıyla ilgili sorusuna cevaben şöyle buyurdular:

KUTSAL KİTAPLAR
Resul-i Ekrem (s.a.a), Hz. Ebuzer'in (r.a) peygamberlerin sayıları ve kitaplarıyla ilgili sorusuna cevaben şöyle buyurdular: "Allah Teala yüz yirmi dört bin peygamber göndermiştir. Onlardan resul olanların sayısı üç yüz on üçtür. Ve Allah katından yüz dört kitap gönderilmiştir. Zebur Hz. Davud'a, Tevrat Hz. Musa'ya, İncil Hz. İsa'ya, Kur'an Hz. Muhammed'e, on sayfa Hz. Adem'e, elli sayfa Hz. Şid'e, otuz sayfa Hz. İdris'e ve on sayfa Hz. İbrahim'e verilmiştir. Toplam yüz dört kitap eder."[1]
 


[1] - Mecme-ül Beyan c. 10 s. 476

Google+ WhatsApp