Nahcu'l Hak'kın Tevhid ve Nübüvvet bölümü çıktı.

Nahcu'l Hak'kın Tevhid ve Nübüvvet bölümü çıktı.

Allame Hilli'nin Sultan Hudabend Olcayto'ya yazdığı Şia ve Ehl-i Sünnet Bakışıyla Tevhid ve Nübüvvet'i inceleyen ölümsüz eseri çıktı. Kuran, sünnet, akıl, felsefe, irfan, kelam, tefsir ve sırlar okyanusuna dalmaya cesaretiniz varsa buyurun meydan sizing. Sakin ve dikkatli bir şekilde sayfaları çevirin!

Google+ WhatsApp