Namazda Ehlibeyte Salavatın Hükmü

Namazda Ehlibeyte Salavatın Hükmü

Soru: Namazda Muhammed ve Ali Muhammed'e salâvat getirmek vacip midir? Naamazda ve namaz dışında sadece Hz. Muhammed'e salavat getirmek ve Ali Muhammed'e salavat getirmemek Hz. Peygamber tarafından kınanmış mıdır?

Cevap:

Yüce Allah'ın adıyla

1- Namazın teşehhüdünde Peygamber ve Ehlibeytine salavat göndermek vaciptir. Onu kasten terk ederse namazı batıl olur. Ancak yanlışlıkla terk etmesi ve üçüncü rekâtın rükuundan önce hatırlamaması müstesnadır. İmam Şafii'nin şu şiirinden anlaşıldığı üzere Ehlisünnet nezdinde dahi namazın teşehhüdünde salavat vaciptir:

Ey Resulullah'ın Ehlibeyti sizin sevginiz

Allah tarafından farz kılındı indirdiği Kur'an'da

Makamınızın azametine sadece şu yeter ki

Size salavat göndermeyenin namazı olmaz kabul

2- Evet, rivayete göre Peygamber (s.a.a) buyurdu: Bana kesik/eksik salavat göndermeyin. Kesik/eksik salavat nedir diye sorduklarında şu cevabı verdi: "Allahumme salli ala Muhammed" demeniz ve "âli Muhammed"i söylememenizdir. Yani sadece bana salavat gönderip Ehlibeytime salavat göndermeyi terk etmenizdir. Onun için şöyle salavat gönderin: "Allahumme salli ala Muhammed ve Âli Muhammed"

Sünen-i Beyhaki'de Peygamberimizin sahabelerinden biri olan Ebu Mesud'dan şöyle nakledilmiştir: Hz. Muhammed'in Ehlibeytine salavat göndermeden kıldığım bir namazı kâmil bir namaz saymam.

 

Ebu Mesud Ensari (Sünen-i Darekutni'de) Peygamberimizden şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Namaz kılan ve kıldığı namazda bana ve Ehlibeytime salavat göndermeyen kimsenin namazı kabul edilmez.

Zehairu'l Ukba kitabının 19. sayfasında Cabir b. Abdullah Ensari'den şöyle dediği nakledilmiştir: Eğer bir namaz kılıp onda Peygamber ve Ehlibeytine salavat göndermezsem o namazı Allah'ın kabul ettiği bir namaz saymam.

Google+ WhatsApp