Kategori : Nübüvvet

Ümmetine Şefkati

Ümmetine Şefkati

Halkla güler yüz ve sevgiyle karşılaşırdı. Herkese hatta çocuklara bile selam vermede öncülük ederdi.

Kararlığı ve İstişaresi

Kararlığı ve İstişaresi

Savaşta taktik uygulardı. İslam düşmanlarının casuslarını gafil avlamak için bir takım konuları açığa vurmadan ashabına uygulatır ve sonuçta başarılı olurdu.

Tebliğ Yöntemi

Tebliğ Yöntemi

Hazret'in tebliğ üslubu nasihat, hikmet ve güzel cidal esasları üzerine kurulu idi.

İlmi Önemsemesi

İlmi Önemsemesi

İlim ehline değer verir, bütün ashabını ilim öğrenmeye teşvik ederdi.

İbadeti

İbadeti

Hazret gecelerini az bir istirahattan sonra hep ibadetle geçirirdi.

Oruç Tutuşu

Oruç Tutuşu

Resulullah (s.a.a) peygamberliğe seçildiğinde o kadar oruç tutuyordu ki, halk

Zühdü

Zühdü

Hazret dünyaya karşı hiç ilgi duymazdı. Kalbinde dünya muhabbeti diye bir şey yoktu.

Tevazusu

Tevazusu

Resulullah (s.a.a) hastaların ziyaretine giderdi, cenazeleri teşyi ederdi, kölenin davetini kabul ederdi, merkebe binerdi

Emanettarlığı

Emanettarlığı

Hazret'in emanettarlığı dost düşman tarafından kabul edilen en bariz sıfatlarındandı.

Cömertliği

Cömertliği

Hz. Resulullah (s.a.a) insanların en cömerdi, en şecaatlisi, en doğru konuşanı, en vefakarı, en yumuşak huylusu, en uyumlusu idi.

Sabrı

Sabrı

Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve Muhammed'in de O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum

Şecaati

Şecaati

Resulullah (s.a.a), insanların en şecaatlisi, en güzeli ve en cömerdi idi.

Oturuşu

Oturuşu

Hazret genellikle bir şeye dayanmadan iki dizi üzerine oturur, ayağının birini diğerinin üstüne atardı.

Yemek Yemesi

Yemek Yemesi

Resulullah (s.a.a) Allah'ın helal kıldığı her yemekten yerdi. Yemek yerken ailesi ve hizmetçisiyle birlikte yerde yerdi, onu davet eden bir kimseyle yemek yediğinde de onların yediğinden yerdi.

Su İçmesi

Su İçmesi

Resulullah (s.a.a) su içmek istediğinde "Bismillah" derdi, suyu yudum-yudum içerdi