ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

 

Bismillahirrahamanirrahim.

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salât ve selam Resulüne ve onun pak Ehlibeyt'ine (a.s) olsun.

"Andolsun onların (geçmiş peygamberler ve ümmetlerinin) kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır."[1]

Her akıl sahibi geçmiş ümmetin başına gelenlerden ibret alarak bu kıssalardaki ahlaki noktaları, olayların neticesini ve nelerin doğru olduğunu öğrenir ve böylece doğru yolu seçerek tüm yaşananlardan kendisine pay çıkarır.

İnsanoğlunun hayatı baştanbaşa ibretlerle doludur. Herkesin yaşantısında örnek aldığı ve olgu gösterdiği bir şahsiyet vardır. O kâmil zatların hayatında seyir ve tefekkür etmek insanları onların dönemlerine götürür ve onlar ile yakından bir irtibat kurmalarını sağlar.

İmam Ali (a.s) oğlu İmam Hasan'a (a.s.) yazdığı vasiyetnamede şöyle buyuruyor:

"Yavrucuğum! Ben, benden öncekiler gibi ömür sürmediysem de, onların yaptıklarına baktım, haberleri üzerinde düşündüm, bıraktıkları eserlerini gezdim, böylece, onlardan biri gibi oldum. Belki de başlangıçtan sonuna kadar onlarla birlikte yaşadım ve ömürleri benimle sona ermiş gibi oldu."[2]

Tarihin seyrini değiştirmiş kanlarıyla tarihin sayfalarına yaşantılarıyla fedakârlık, yiğitlik, abitlik, sadelik vs. damgası vurmuş bu zatların hayatından ibret dersleri almamak imkânsızdır. Çünkü bu şahsiyetler Peygamberler ve İmamlardan sonra örnek insanlardır. Her biri kendi dönemlerinde İslam âleminin önderliğini yaparak hak din olan İslam ve Şia mektebinden taviz vermeden zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almış, mallarıyla canlarıyla ve kanlarıyla cihad etmişlerdir.

Sizler de kesin olarak Şia'nın büyük fakih ve müçtehitlerinin kısa da olsa hayatları hakkında bilgi sahibi olmak ve mektebe vermiş olduğu hizmetleri öğrenmek istersiniz.

Yazarlar, bu büyük şahsiyetler ve muhaddislerin hayatlarıyla ilgi onlarca Arapça ve Farsça kitaplar yazılmışlardır.

Kaleme alınmış bu eserlerin herkes tarafından istifade edilme imkânı olmadığını düşünerek elinizdeki bu değerli eseri çeşitli kaynaklardan yararlanarak siz değerli okuyucuların hizmetine sunmayı bir vazife bildik.

Elinizdeki bu eserde kısa da olsa Şia'nın iftiharları ve büyük müçtehitlerinin biyografileri, üstatları, yetiştirdikleri öğrencileri, kültürel ve toplumsal faaliyetleri ve ahlaki yönleri sade bir dille kaleme alınmıştır.

Bu büyük şahsiyetlerin hayatlarından ibret ve dersler alarak saadet ve kurtuluş yolunda başarılı adımlar atmamızı ve bizlere ışık tutmalarını umuyoruz.

Bu değerli eserin tashihinde ve hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen Sayın Şeyh Latif Yılmaz-tekin ve Hasan Atam kardeşlerime teşekkür eder ve yüce Allah'tan başarılarının devamını dilerim.

Kerim Uçar

Temmuz 2007

Cemaidulahir 1428

Berlin - Almanya[1]-Yusuf, 111.

[2]-Nehcü'l-Belaga, 31. mektup

Google+ WhatsApp