Peygamberlerin Yüzlerinin Televizyon ve Sinemada Gösterilmesi Caiz midir?

Peygamberlerin Yüzlerinin Televizyon ve Sinemada Gösterilmesi Caiz midir?

Peygamberlerin Yüzlerinin Televizyon ve Sinemada Gösterilmesi Caiz midir?

Şia âleminin taklit mercilerinden Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Peygamberler ve masum imamların yüzlerinin sahnelenmesinin cevazı konusundaki suali yanıtladı.Havza haber merkezinde de yayınlanmış söz konusu soru ve bu taklit merciinin cevabı şöyledir:Soru: Hz. Muhammed (s.a.a) veya diğer peygamberlerin veya masum imamların hayatlarını anlatan sinema ve televizyon filmlerinde veya tiyatro gösterilerinde bu yüce şahsiyetlerin yüzlerinin gösterilmesi caiz midir?Ayetullah Sistani’nin cevabı: Eğer onların şahsiyetinin saygınlığına riayet edilirse ve insanların tasavvurundaki kutsi şahsiyetlerine bir halel  gelmezse sakıncası yoktur

Google+ WhatsApp