Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar

Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar

Birinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa İhlas okunur.

Recep Ayı Gecelerine Ait Namazlar
Birinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa İhlas okunur.
İkinci gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa Kâfirun suresi okunur.
Üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Nasr suresi okunur.
Dördüncü gece: Yüz rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Felak suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd'dan sonra Nas suresi okunur.
Beşinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd suresinden sonra İhlas suresi okunur.
Altıncı gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra yedi defa Ayet-el Kürsi okunur.
Yedinci gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra, İhlas, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur ve namazdan sonra on defa salavat gönderilir ve on defa da "Subhanallahi ve'l-hamdulillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber." denir.
Sekizinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra İhlas, Kafirun, Felak ve Nas sureleri üçer defa okunur.
Dokuzuncu gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Tekasur suresi okunur.
Onuncu gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra üç defa İhlas suresi okunur.
On birinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on iki defa Ayet-el Kürsi okunur.
On ikinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on defa "Amen'er-resul" ayeti okunur.
On üçüncü gece: On rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta Hamd suresinden sonra Adiyat suresi, ikinci rekâtta ise, Hamd'dan sonra Tekasur suresi okunur.
On dördüncü gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra bir defa İhlas suresi ve bir defa Kehf suresinin son ayeti okunur.
On beşinci gece: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on defa İhlas suresi okunur.
On altı ve on yedinci geceler: Otuz rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra on defa İhlas suresi okunur.
On sekizinci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra onar defa İhlas, Felak ve Nas suresi okunur.
On dokuzuncu gece: Dört rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd on beşer defa Ayet-el Kürsi ve İhlas suresi okunur.
Yirminci gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Kadir suresi okunur.
Yirmi birinci gece: Altı rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra onar defa Kevser ve İhlas suresi okunur.
Yirmi ikinci gece: Sekiz rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd, yedi Kafirun suresi okunur ve namazdan sonra on defa salavat getirilip on defa "Esteğfirullah" söylenir.
Yirmi üçüncü gece: İki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra beş defa Duha suresi okunur.
Yirmi dördüncü gece: Kırk rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'tan sonra bir defa İhlas suresi okunur.
Yirmi beşinci gece: Yirmi rekât namaz kılınır. Akşam ve Yatsı namazının arasında kılınan bu namazda her rekâtta Hamd'dan sonra bir İhlas suresi bir "Amener-Resulü" okunur.
Yirmi altıncı gece: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta Hamd'dan sonra dört İhlas suresi okunur.
Yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz ve otuzuncu geceler: On iki rekât namaz kılınır. Her rekâtta bir Hamd onar defa Â'lâ ve Kadir sureleri okunur.

Google+ WhatsApp