Resulullah'ın Mirasına Dayalı Temel İlkeler

Resulullah'ın Mirasına Dayalı Temel İlkeler

İslâm yücelir, hiçbir şey onun üstüne çıkamaz.

4- Resulullah'ın (s.a.a) Mirasına Dayalı Şeriat Düzenlemelerinin Temel İlkeleri[1]
a) İslâm'ın Karakteristik Özellikleri
1- İslâm yücelir, hiçbir şey onun üstüne çıkamaz.
2- İslâm kendinden öncekini [yani işlenmiş günahları] siler, yok eder.
3- İnsanlar bilmedikleri sürece bilgi sahibi olmadıkça genişlik içindedirler muamele görürler.
4- Ümmetimden yanılgının, unutmanın ve zorla yaptırılan işlerin sorumluluğu kaldırılmıştır.
5- Şu üç kimseden kalem kaldırıldı: Çocuk, deli, uyuyan kişi.
b) İlim ve Âlimlerin Sorumluluğu
1- Kim zamanının imamını bilmeden ölürse, cahiliye ölümü ile ölmüştür.
2- Kim bilgiye dayanmadan Kur'ân üzerinde bir söz söylerse, cehennemdeki yerini hazırlasın.
3- Kime bildiği bir şey sorulur da bilgisini saklarsa, Allah onun ağzına ateşten bir gem vurur.
4- Kim bilgiye dayanmadan fetva verirse, gökteki ve yeryüzündeki melekler kendisine lânet eder.
5- Her fetva veren kişi tazmin ile sorumludur.
6- Her bidat sapıklıktır ve her sapıklığın yolu cehenneme çıkar.
7- Allah kim için iyilik isterse, onu din alanında derin bilgili yapar.
8- Farzları öğrenin ve bu ilmi insanlara öğretin. Çünkü bu alan ilmin yarısıdır.
9- Size benim bir hadisim getirildiği zaman onu Allah'ın kitabına sorun. Ona uyanı kabul edin. Ona ters düşeni duvara çarpın.
10- Bidatçilik başını alıp yürüdüğü zaman âlimler ilimlerini ortaya koysunlar. Kim bunu yapmaz ise, Allah'ın lâneti üzerine olur.
c) İslâmî Tutumun Genel Kuralları
1- İslâm'da ruhbanlık yoktur.
2- Yaratıcıya karşı gelindiği konuda kula itaat edilmez.
3- Takiyesi olmayanın dini yoktur.
4- Farzlara zarar verdiklerinde, nafilelerde hayır yoktur.
5- Problemli her işin çözümü için kura çekilir.
6- Ameller niyetlere bağlıdır.
7- Kişinin niyeti amelinden daha etkilidir.
8- Amellerin en faziletlisi, en çetin olanlarıdır.
9- Kim bir kavmin dinini benimserse, onların hükmü kendisi için bağlayıcı olur.
10- Kim bir iyi çığır açarsa, yaptığı iyiliğin sevabı ile birlikte kıyamete kadar açtığı çığırdan gidenlerin sevabı kadar sevap kazanır. Buna karşılık kim bir kötü çığır açarsa ise, yaptığı kötülüğün cezası yanında açtığı çığırdan gidenlerin alacakları ceza kadar cezaya çarptırılır.
d) Yargı İle İlgili Genel Hatlar
1- Hâkim çaba sarf edip de yanılırsa, bir sevap kazanır; eğer çabası sonucu isabetli olursa, ona iki sevap vardır.
2- Aklı başında kimselerin kendi aleyhlerindeki ikrarları geçerlidir.
3- Şahit göstermek iddia sahibine, yemin etmek iddiayı inkâr edene düşer.
4- Ancak Allah adına yemin edilir.
5- Şüphe varsa, hadleri uygulamayın. (Şüpheler sebebi ile hadleri düşürün.)
6- Kim malı uğruna öldürülürse, şehittir.
7- Aldığın şeyin sorumluluğu sahibine teslim edilinceye kadar sana aittir.
8- Vahşi hayvanların verdikleri zayiatın karşılığı yoktur, kovuşturma konusu edilmez.
9- Baba, oğlunun suçundan sorumlu tutulamayacağı gibi, oğlu da babasının suçundan sorumlu tutulamaz.
10- İnsanlar malları üzerinde egemendirler.
e) Ana Hatları İle İbadetler
1- Şüphesiz, dinin direği namazdır.
2- Yapacağınız ibadetleri benden öğrenin.
3- Beni namaz kılarken gördüğünüz gibi namaz kılın.
4- Mallarınızın zekâtını verin ki, namazlarınız kabul edilsin.
5- Fitre zekâtı her erkek ve kadına için farzdır verilmelidir.
6- Benim için yeryüzü secde yeri, toprağı temiz ve temizleyici kılındı.
7- Camilerinizi satışlarınızdan, satın almalarınızdan ve husumetlerinizden uzak tutun.
8- Ümmetimin seyahati oruçtur. [Oruç, gezip dolaşmak gibi insana canlılık ve ferahlılık kazandırır.]
9- Her maruf (güzel davranış) sadakadır.
10- Cihadın en faziletlisi, zalim bir hükümdarın önünde söylenen hak sözdür.
f) Aile Düzeninin Bazı Temel İlkeleri
1- Evlenmek benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.
2- Evlenin ve çoğalın. Çünkü ben kıyamet günü sizin ile diğer ümmetlere karşı övünç duyarım.
3- Evlenin ve eşlerinizi boşamayın. Çünkü boşamaktan, Rahman olan Allah'ın arşı sarsılır.
4- Menilerinizi akıtacağınız eşleri dikkatlice seçin, birbirine denk olanları evlendirin ve öyle olanlarla evlenin.
5- Çocuk kimin yatağında doğmuşsa, ona aittir. Fuhuş yapan ise, taşlanarak öldürülür.
6- Kadının cihadı, kocasına karşı vazifesini en iyi şekilde yerine getirmektir.
7- Kadınlar için cuma namazı, cemaatle namaz kılmak, ezan okumak, kamet getirmek, hasta ziyaret etmek, Safâ ile Merve tepeleri arasında koşarcasına hızlı yürümek, cihat, Hacerü'l-Esved'e el sürmek, hâkimlik görevi üstlenmek ve (hacda) başı tıraş etmek yoktur.
 


[1] - Bu hususta bk. A'yanu'ş-Şia, c.1, s.303-306

Google+ WhatsApp