TAKVANIN HAKİKATİ

TAKVANIN HAKİKATİ

Kavramsal olarak en güzel ve en asil kavrama sahip olan bu manevi kelimenin kökü ve terminolojik mastarı “veka” dır.

“Veka” kelimesi ise kendini korumak, sakınmak, haramlar ve ilahi yasaklar karşısında varlığını tümüyle korumaktır.

“Veka” hakikatte ruhiye, kudret, kuvvet ve bir güçtür ki, günahı terk etmek riyazet, nefsi haram lezzetler ve günahlar karşısında koruma yoluyla elde edilmektedir.

Takva elde etmek ve günahtan sakınmak ruhiyesini elde etmek için atılan adım en iyi adımdır ve ameller arasında da en beğenilmiş amellerdendir.

Takva elde etmek ibadettir ve bu ibadet Rabbinin emriyle gerçekleşmektedir. Takva şüphesiz hakkın hoşnutluğuna sebep olan önemli programlardan biridir.

Bedensel, mali ve ahlaki ibadetleri yerine getirme felsefesi, insani hayat alanında takvanın tahakkuk etmesidir.

Takvayı vücuda getirmeyen bir ibadet, hareket ve amel, ibadet değildir.

Takva yüceliğin esası, şerafetin kökü, saadetin temeli, dünya ve ahiret hayrının anahtarıdır.

Bir toplum, binlerce aileden; bir aile, kadın, erkek ve birkaç çocuğun bileşimidir.

Hakikatte aile ve toplum binasının malzemesi bireylerdir. Eğer tüm insan bireyleri takva ruhuna sahip olursa, salim bir aile ve yüce bir toplum ortaya çıkar. Böyle bir aile ortamında iç ve dış güvenlik hakim olacaktır. Bireylerin tekamülü takva sebebiyle en iyi şekilde gerçekleşecektir. Sonuç olarak da bütün bireyler birbirine oranla hayır kaynağı olacak ve hepsi birbirinin kötülüğünden güven içinde olacaktır.

Takva ehli kimse, hakkın sevgilisidir. Peygamberlerin (a.s) imamların ve menfaat ve yücelik sahibi varlıkların inayetine mazhardır.

Takva ehli olan kimsenin, güzel bir sireti, ilahi ve melekuti bir sureti vardır. Bu kimseler ahlaki güzelliklerle birliktedirler. Çirkinlikler, kötülükler ve aşağılıklardan da uzaktırlar.

Fert, aile ve toplumun haysiyeti, ilahi takva iledir. Allah-u Teala katında hiçbir fert, aile ve toplum, takva ehlinden daha değerli değildir.

Kadın, erkek, baba, anne, çocuk ve toplum bireylerinin birbirlerinden gördükleri zararlar onların takvasızlığının sonucudur.

İnsanların evlerde ve toplumda birbirlerinden gördükleri vahşet, takvanın olmamasının acı meyvesidir.

İnsanların hayat sahasında gördükleri birçok zararlar takvanın olmamasından dolayıdır.

Gerçekten de sağlam bir aile teşkil etmek, takva ile süslenen kadın ve erkeklere ilahi bir farzdır. İlahi menfaat ile birlikte olan bu takva çocuklara da sirayet ettirilmelidir. Kadın ve erkek, işlerinin başlangıcında, çocuklarında takva ortamının hazırlanmasına olanak sağlamalıdırlar.

Kur’an ayetlerinde ve rivayetlerde yer alan takvanın birçok menfaatlerine bakmak ne de güzeldir! Böylece bunun bir değerlendirmesini yapınız ve bu gerçeğin bir panoramasına bir göz atınız. Eğer kız ve erkek çocuklarının tümü takvalı olursa ve bunlar da bu melekuti sermaye ile evlilik işine teşebbüste bulunurlarsa nasıl bir aile ve nasıl bir toplum vücuda gelir?

Google+ WhatsApp