Toplumda Ailenin Önem Ve Konumu

Toplumda Ailenin Önem Ve Konumu

Aile, en azından bir kadın ve eşinden oluşan, çevresiyle direkt ilişkisi olan ve de bir noktada durmayan bir kurumdur. Toplumun maraton veya monoton hâli yetkin bir şekilde aileyi etkileme ve ailenin hareket seyrini olumlu veya olumsuz yönde değiştirme niteliğine sahiptir. Öte yandan da, gerekli insanî standartlara sahip olan toplumlarda istikrar, emniyet, olgunluk ve kalkınma zemininin doğacağı da herkes tarafından bilinmektedir.

Aile ve toplum arasında direkt bir ilişkinin varlığı ve toplumların şekillenmesinde, yönlendirilmesinde ailenin çok etkin rolünün varlığı, farklı insanî ilimler alanındaki düşünürlerin, ideal bir aile için gerekli standartları belirlemek üzere işe koyulmalarına neden olmuştur. Bu düşünürlere göre topluma emniyet ve istikrar kazandıracak, ailelerin aktif olarak rolünü ifa etmesine neden olacak ilkelerin ve yasaların gözetilmesi, düzgüsel ve normatif aile yapısını da beraberinde getirecektir.

Bu sınıflama, düzgülü ve düzgüsüz ailelerin ölçüsünü belirlemekle birlikte, parçalanmış veya birbirine bağlı, asil veya köksüz, iyi veya kötü gibi aile kısımlarını da kapsar. Bu yüzden insanî ilke ve yasaları gözetmek, ailevi davranışların kökenini oluşturmakla birlikte akıl ve dinden kaynaklanan asalet ve yapıya sahip olmak, ailenin hareket standartlarının şekillenmesinde çok önemli rol oynayacaktır.

Kabul etmek gerekir ki, ancak akıl ve dinden kaynaklanan yasa ve ölçüler aileye asalet kazandıracak ve sosyal hareketlerin şekillenmesinde ailenin etkin rolünü ifa etmesine zemin hazırlayacaktır. Bu iki kaynaktan nasiplenmeyen yasa ve öğretiler, toplumların ve ailelerin sorunlarını ortadan kaldıramamakla kalmamış ve hatta yanlış adres göstermekle de sorunların artmasına neden olmuştur. Bu nedenle de sözü edilen toplumların sorumluları, büyük harcamalar yaparak sorunları ortadan kaldırmak için yeni arayışlara girmek zorunda kalmışlardır.

Google+ WhatsApp