Vahiy Yolu Hatadan Korunmuştur

Vahiy Yolu Hatadan Korunmuştur

Önceden de bahsedildiği üzere vahiy yolu ve bu yola dayalı olarak insanın toplumsal hayat programı, yaratılış programının bir parçasıdır.

Vahiy Yolu Hatadan Korunmuştur.
Önceden de bahsedildiği üzere vahiy yolu ve bu yola dayalı olarak insanın toplumsal hayat programı, yaratılış programının bir parçasıdır. Yaratılışın, kendi programında kesinlikle hata yapmayacağı açıktır. Vahiy yoluyla halka öğretilen semavi bir dinin emirleri, bu süre içerisinde herhangi bir hata ve yanlışlığa duçâr olmaz. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
 “Gayb’ı tek bilen O’dur. Seçtiği resullerden başka hiç bir kimseyi kendi gaybından (gizlediği şeyden) haberdar kılmaz. Onların da önlerinden artlarından gözetler, gerçekten de Rablerinin elçiliklerini hakkıyla yaptıklarını hükümlerini tebliğ ettiklerini bilsin diye; ve onların her halini de bilgisiyle kavramış; kuşatmıştır ve her şeyi bir bir sayıp tesbit etmiştir.”[1]
Bu yüzden Allah’ın elçilerinin, peygamberlerin masum olması gerekir. Yani yüce âlemden vahiy ve ahkam almada, hem aldığı şeyleri muhafazada ve hem de alıp muhafaza ettiği şeyleri tebliğde hata ve masiyetten korunmuş olmalılar. Çünkü bunlar, yaptıkları umumi yol göstericilikte yaratılış nizamı için birer vesiledirler. Eğer vahyin alınmasında, muhafazasında ve ulaştırılmasında hata ederler, veya nefsâni ve şeytâni vesveseler yüzünden hıyanet ederler, ya da sözlü olarak tebliğ ettiklerinin aksine masiyet işlerlerse; bütün bu durumlarda yaratılış nizamı, yol göstericilik programının icrasında hata etmiş ve muhal bir iş meydana gelmiş olurdu. Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
“İnsanlara orta ve dengeli bir yolu göstermek Allah’a düşer; haktan çıkan tecavüz eden yol da vardır.”[2]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Cin /28.
[2] - Nahl/9.

Google+ WhatsApp