Vicdan Çağrısı

Vicdan Çağrısı

Geçmiş bölümlerde değindiğimiz bazı çağdaş yazarların getirdiği yoruma göre nübüvvet, insanı toplumsal reformlara başvurmaya çağıran vicdanın çağrısına uyma neticesinde kıyam etmek ve baş kaldırmaktan ibarettir.

Vicdan Çağrısı
Geçmiş bölümlerde değindiğimiz bazı çağdaş yazarların getirdiği yoruma göre nübüvvet, insanı toplumsal reformlara başvurmaya çağıran vicdanın çağrısına uyma neticesinde kıyam etmek ve baş kaldırmaktan ibarettir. Ancak Kur’an-ı Kerim’den anlaşılan bu görüşün tam aksidir. Çünkü Allah-u Müteal şöyle buyuruyor:
 “Ve cana ve onun azasını düzüp koşana (andolsun) ona kötülüğünü de kendini korumasını da ilham etmiştir.”[1]
Bu ayet-i kerimenin açıkladığı üzere, her insan Allah’ın vermiş olduğu vicdan ve fıtrat gereği davranış ve tutumunun iyisini kötüsünü birbirinden ayıredebilmektedir, doğruluk ve iyiliğe yönelmek çağrısı her insanın yaratılışında mevcuttur; ancak şu var ki bazıları fıtrattan gelen o çağrıya uyarak kurtuluşa ererler, bazılarıysa ona uymayarak felakete doğru giderler. Nitekim sonraki ayette şöyle buyurmaktadır:
 “Andolsun ki kim, kendisini iyice temizlemişse kurtulmuştur ve andolsun kikim kendisini kirletmiş kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.”[2]
Eğer nübüvvet ve risalet bu vicdan çağrısının etkisiyle oluşmuş bir şey olsaydı, böyle bir vicdan bütün insanlarda bulunduğundan herkes nübüvvet ve peygamberliğe sahip olurdu. Halbuki Allah-u Muteal bu makamı (peygamberliği) sadece belli şahıslara mahsus kılmıştır. Nasıl ki şu ayette buyuruyor:
 “Bir ayet geldi mi, ‘Allah’ın peygamberlerine geldiği gibi bize de bir ayet gelmedikçe kesin olarak inanmayız’ derler. Peygamberliğini kime vereceğini Allah (daha iyi) bilir...”[3]
Bu ayet bildiriyor ki kafirler iman getirmeleri için peygamberliğin herkese verilmesini şart koşuyor ve kendilerinin de bu makamdan bir pay sahibi olmaları gerektiğini öne sürüyordular. Ama Allah-u Muteal onların şartlarını reddederek peygamberliğin belli kişilere mahsus olduğunu açıkça belirtmiştir. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Şems/8.
[2] - Şems/10-11.
[3] - En’am/124.

Google+ WhatsApp